Jämställdhetsgruppen, Karlstads pastorat

Jämställdhetsgruppen i Karlstads pastorat lyfter jämställdhets- och genusfrågor och förstärker jämställdhetsarbetet i pastoratet.

Verksamhetsidé

Att aktivt motverka patriarkala och hierarkiska strukturer på alla nivåer i organisationen.  Gruppen verkar för en hög kunskapsnivå hos anställda och förtroendevalda. Genom att prioritera jämställdhetsfrågor i Karlstads Pastorat, blir organisationen relevant för alla medlemmar, oavsett kön. Karlstads pastorat blir också en mer attraktiv arbetsplats för framtida rekryteringar.

Vad gör Jämställdhetsgruppen? 

Gruppen samlar in kunskap, informerar och inspirerar med målet att alla – medarbetare, ideella, förtroendevalda och församlingsbor – ska ha samma möjligheter att forma Karlstads pastorat och samma förutsättningar till möten med Gud, sig själva och andra. 

Vilka ingår i Jämställdhetsgruppen?

Gruppen har representanter från flera olika församlingar och flera yrkeskategorier såsom präster, diakoner, administratörer, chefer, musiker, HR.

Vill du veta mer om jämställdhetsarbetet i Karlstads pastorat?
Kontakta:
Mirjam Öberg, pedagog, 054-141533, mirjam.oberg@svenskakyrkan.se
eller Sandra Wahlsberg, administration, 054-141906, sandra.wahlsberg@svenskakyrkan.se