Foto: Sandra Albertus

Invigning av Domkyrkan den 2 juli 1730

en nybyggd Domkyrka på Lagberget

Invigning 2 juli 1730

Den andra juli 1730 invigdes Karlstads nya domkyrka av superintendent Johannes Steuchius. Det var en efterlängtad och välbesökt invigning. Under 11 år hade församlingen firat gudstjänst i Herrgården som var belägen ungefär där Tingvalla gymnasiets Annex finns idag. Det hade varit trångt och längtan efter en ny kyrka var stor. Kyrkans grundsten lades under predikstolen redan 1724 och 6 år senare var det dags för invigning. Den 2 juli 2022 är Domkyrkan 292-årsdag.

Eftersom Fredrik den I, eller Fredrik av Hessen var kung i Sverige, fick kyrkan namnet
Friedrich kyrka, Fredriks kyrka. Kungens monogram ses på tavlan nedanför.

Vid invigningen döptes ett barn och en dopskål skänktes senare till Domkyrkan av dopbarnets mor, Helena Elisabeth Tingberg, till minne av det. En dopskål som är i bruk än idag med motiv av Johannes döparen som döper Jesus.