Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete utförs över hela världen. Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i hela världen.

Men det innehåller mycket mer. Där ingår frågor om rättvis handel, hiv och aids, jordbruksutveckling, försoning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter, kvinnligt ledarskap, teologisk utbildning och flera andra viktiga områden. Vi vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Det utförs i en världsvid kristen gemenskap med respekt för varje människas värde. Hoppet lever och uttrycks i lovsång, bön och handling.

Gåvofinansierat

Arbetet finansieras till den allra största delen av pengar som samlas in här i Sverige. Endast fyra procent av kyrkoavgiften, dvs den avgift som varje medlem betalar via skattsedeln, går till det internationella arbetet. Och det innebär bara en procent av hela budgeten för biståndsarbetet. Tack vare stöd från Sida och gåvor från enskilda givare, företag, föreningar och organisationer kan vi fortsätta vårt viktiga arbete för en rättvisare värld.

Så är arbetet organiserat

Svenska kyrkans församlingar är viktiga grundstenar i det internationella arbetet. Församlingarna informerar om arbetet och utbildar kyrkans medlemmar om internationella frågor. De samlar också in pengar till det internationella arbetet. Detta görs genom kollekter och andra insamlingsaktiviteter som exempelvis basarer, caféverksamhet, manifestationer på stan och dörrknackning.
I Uppsala ligger Kyrkokansliet, Svenska kyrkans nationella kansli. Här planerar och genomför man insamlingskampanjer, folkbildningsprojekt och påverkansarbete, sänder ut personal i världen och samlar in pengar. Det är också här man beslutar om vilka projekt runtom i världen som ska stödjas, och hur projekten ska organiseras.

Förändring för livet

När en fattig kvinna blir betrodd med ett litet lån, ändras livet för hela familjen. När en hivsmittad eller aidssjuk möts med omsorg och kärlek i stället för att stötas ut, påverkas gemenskapen. När människor samtalar om försoning i stället för att möta varandra med hat, ersätts konflikten av grannsämja.

Bistånd löser inte allt

Bistånd är viktigt, men det löser inte alla problem. Orättvisor som hindrar människor att leva på ett värdigt sätt måste bort. Samtidigt som alla ska kunna försörja sig - nu - måste jordens resurser räcka till kommande generationer. Svenska kyrkan sänder sällan ut biståndsarbetare från Sverige. I stället stödjer vi lokala kyrkor och organisationer genom samarbete i internationella kyrkliga nätverk. Vi är medlem i internationella nätverk som Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och Action by Churches Together (ACT). Genom dem kan vi göra insatser i Europa, Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Vi tycker att detta är det mest effektiva sättet att kunna hjälpa så många som möjligt, där det behövs.

Så här arbetar vi för utveckling

Vi fokuserar våra insatser på långsiktigt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation.

  • Hellre ett mikrolån för att köpa en egen get, än ett matpaket.
  • Hellre ett nätverk där byns familjer tar hand om föräldralösa barn, än ett barnhem.
  • Hellre förebygga spridningen av hiv genom attitydförändring, än att starta nya sjukhus.

Detta räcker gåvan till

10 träd 100 kr
Dass 300 kr
Fotpump 450 kr
Vattencistern 2 600 kr
Brunn 13 500 kr
Vatten till en by 55 000 kr