Krematoriet 1938

Historia om Karlstads krematorium

Invigt 1938 har Karlstads krematorium en ganska lång historia.

Karlstads krematorium invigdes  den 18 september 1938 av biskop Arvid Runestam. Då hade man under ca 10 års tid arbetat hårt för att få till stånd detta. En kommitté hade bildats och senare en avdelning av Svenska Eldbegängelseföreningen som livligt propagerade, bl a genom möten, artiklar i pressen och en eldbegängelseexposition, för att få bygga ett krematorium i staden.  Förste stadsläkare Hugo Severin var en av de drivande personerna i arbetet. Han hann dock aldrig uppleva invigningen eftersom han avled en kort tid innan.

Arkitekten som ritade krematoriet hette Gustav Birch-Lindgren. Krematoriet var det första elektrifierade krematoriet i Skandinavien. Strax efter invigdes det andra elektrifierade i Moss i Norge.

I samband med att krematoriet byggdes tillkom också ett begravningskapell; Uppståndelsens kapell (idag Stillhetens kapell). Kapellet var utformat så att det kunde delas av och bara koret användas vid begravningar med begränsat antal gäster. Detta var första gången något sådant gjordes i Sverige. I byggnaden finns också ett columbarium för urnor.

1968 byggdes krematoriet ut med ytterligare en ugn och ett kapell; Korsets kapell som invigdes som kyrka.

De två ugnarna man hade byttes 1998 ut mot en ny ugn med större kapacitet. Den nya ugnen hade rökgasrening.

Längst ner i byggnaden fanns ett litet rum som tidigare använts som visningsrum. I samband med den senaste ombyggnaden 2002  gjordes detta rum om till kapell och där kan  både begravningar med begränsat antal gäster  och även visningar hållas. Det kallas för Lilla kapellet.