Foto: Sandra Albertus

Hertig Karl

Tingvalla blir Karlstad

Hertig Karl

Den 5 mars 2020 fyllde Karlstad hela 436 år. När hertig Karl, senare Karl IX grundade staden 1584, bodde det endast 45 familjer på Tingvallaön.

Karl valde mellan att ge Bro (Kristinehamn) och Tingvalla stadsrättigheterna, men det blev tillslut Tingvalla som blev första stad i Värmland under namnet Karlstad.

Minnen av grundaren kan ses i gatunamnen hertig Carls väg och Karl IX gata. Domkyrkan är sedan år 1730 belägen på Lagberget, ungefär där Karl hade sin kungsgård.

Den 8 mars har Domkyrkan en annan minnesdag att fira. Gustav III kom till Karlstad i november 1772 efter att ha gjort en statskupp i Sverige samma år. Han genomför då en eriksgata för att stävja eventuella oroligheter.

 

I Karlstad arbetade sedan 1771 superintendenten Georg Schröder. Schröder hade tidigare varit Gustav III:s lärare i kristendom när denne var kronprins, så de kände varandra.

 

1772 försvinner titeln superintendent och Georg Schröder blir Karlstads första biskop 1772. När Gustav III besöker Domkyrkan blir han uppmärksammad på hur interiören ser ut. Man önskar sig en omgestaltning, men på grund av olika omständigheter blir ingen gjord på många år.

1789 blir Georgs Schröders son, Herman som efter sin fars förtjänster fått adelsnamnet Schröderheim, biskop i Karlstad.

Gustav III som visste hur Domkyrkans inre såg ut, stödde omgestaltningen och signerade ett av de förslag som arkitekt Erik Palmstedt skapat. Kungens signering skedde den 8 mars 1790.

Arkitekt Erik Palmstedt anvisade hur ritningen skulle förvaras, inom glas och ram i Domkyrkans sakristia. Där sattes den upp och har fått sitta sedan dess.

I snart 230 år har Sergels änglar, predikstolen, biskopsbänken och högaltaret förgyllt Karlstads domkyrka. Stilen kallas nyklassicism och för tankarna till antikens Rom och Grekland.