Guidningar i kyrkohistoriska miljöer

Är du nyfiken på kyrkornas symboler, konst och historia? Vill du veta mer om berättelser och livsöden som kyrkogårdens gravvårdar vittnar om? Välkommen på visning i kyrkobyggnader och på kyrkogårdar!

Nyfiken på...

Välkommen att upptäcka Karlstads domkyrka genom årets högtider och skeenden! Kyrkopedagog Sandra Albertus leder oss på vandringar bland symboliken och berättelserna i och kring Domkyrkan.

Guidningar vid Metakapellet 2024

Upplev det vackra Metakapellet och följ med på kyrkogårdsvandring på Västra och Östra kyrkogården. Välkommen!

Tympanonrelief

Vad är en tympanonrelief och vad finns på den?

Historisk ljudvandring på Östra och Västra kyrkogården

Upplev människoöden och händelser i dina lurar. Guiderna Anna och Magnus tar med dig på en ljudupplevelse med personlighet. Drama och ljudmiljöer tar dig rakt in i historien.