Guidningar i kyrkohistoriska miljöer

Är du nyfiken på kyrkornas symboler, konst och historia? Vill du veta mer om berättelser och livsöden som kyrkogårdens gravvårdar vittnar om? Välkommen på visning i kyrkobyggnader och på kyrkogårdar!

Guidningar vid Metakapellet

Upplev det vackra Metakapellet och följ med på kyrkogårdsvandring. Välkommen.

Nyfiken på?

Välkommen att upptäcka Karlstads domkyrka genom årets högtider och skeenden! Kyrkopedagog Sandra Albertus leder oss på vandringar bland symboliken och berättelserna i och kring Domkyrkan.

Tympanonrelief

Vad är en tympanonrelief och vad finns på den?