Gudstjänster i Väse-Fågelviks församling

Vi önskar er varmt välkomna på gudstjänst och andakt i våra kyrkor i höst

Söndag 9/9    

11.00 Gudstjänst Väse kyrka. Susanne Skogsstam - präst

Lördag 11/9

18.00 Musik vid helgsmål. Väsr kyrka, Karin Skott- präst

Börje Wessman - dragspel
Pasi Pasanen - dragspel
Fredrik Wessman - fiol

Söndag 12/9  

11.00 Mässa Östra Fågelviks kyrka. Karin Skott - präst

söndag  19/9

11.00 Gudstjänst Östra Fågelviks kyrka. Karin Skott - präst

söndag 26/9

15.00 Konfirmationsmässa, Väse kyrka. Väse-Fågelviks veckokonfirmander. Susanne Skogsstam-präst

Vi anpassar oss till rådande omständigheter och följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Stora delar av verksamheten påverkas fortfarande. På församlingens förstasida, i kalendariet och våra sociala medier uppdaterar vi reglelbundet med information om verksamheten.

Läs mer här: Aktuell information