Meny

Gudstjänst med Små och Stora

Välkommen till gudstjänst med vuxna och barn tillsammans. Det brukar vara mycket sång och musik, ibland drama eller besök. Gudstjänsten är lite kortare än vanligt men dubbelt så innehållsrik. I vår firar vi Gudstjänst utomhus.

Vårens gudstjänster kommer vi att fira utomhus:

”Den gode herden”
Gudstjänst med Små & Stora
söndag 26/4  10.00
Kyrkfika

”Älska varandra”
Rytmikgudstjänst med Små & Stora
söndag 10/5  10.00
Kyrkfika

Konfirmationsgudstjänst
lördag 16/5  - Sammanlyst till Domkyrkan.
Äventyrskonfirmandernas konfirmationsgudstjänst.

”Vem är hjälparen?”
Radiogudstjänst från Barnens Katedral
Sång och musikgudstjänst med Små & stora
Delta i gudstjänsten via radio. Gudstjänsten sänds i Radio P1 24/5 kl 11.00

Söndag i Katedralen

Det är på söndagen som människor i alla åldrar samlas för att be och lovsjunga, hämta kraft för den kommande veckan och för att umgås. När en gudstjänst skall planeras samlas hela arbetslaget och andra som vill delta i god tid innan söndagen. Delaktigheten är viktig. Alla bidrar med sina tankar för att göra gudstjänsten aktuell och för att fånga upp det som berör församlingsborna just nu.

Alla berörs av en sinnlig upplevelse

Vi försöker lära oss av barnen och barnens uttryckssätt för att kunna fira gudstjänster fulla av berättande, ljud, musik, drama, bild och form. Vi tror att vi människor aldrig blir så gamla att vi inte berörs av en sinnlig upplevelse.
Gudstjänstplanerandet är ett kreativt arbete som vi tar oss an med stor frimodighet. Våra gudstjänster kan inte sättas in i färdiga mallar. Vi börjar planerandet från ett tomt blad och utformar gudstjänsten efter de behov och tankar som är aktuella. Vi använder inga agendor eftersom det utestänger alla som ännu inte lärt sig läsa. Vi försöker använda ett språk som alla förstår och sjunga sånger som barnen tycker om och kan lära ut till de vuxna.

Till våra gudstjänster kommer barn i alla åldrar, från de minsta spädbarnen och uppåt. Och vi vågar påstå att alla, liten som stor, känner sig välkommen.
Vi försöker alltid komma ihåg att Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”.