Grupper och verksamhet

Kyrkoavgiften gör det möjligt att det i kyrkorna finns tid för möten, musik, engagemang, lek och samtal.

för små barn och föräldrar

Öppen förskola
Kyrkans barntimmar
Målarresan
Mamm-sing och papp-sing
Musiklek
Spädbarnsrytmik
Spädbarnsmassage

för barn

Pysslingar
Miniorer
Söndagsskola
Skatten - barnens
gudstjänst
Läxhjälp
Junior

för föräldrar

Mariajuntan

för ungdomar

Svenska kyrkans unga
Hoppets gäng - grupp för unga i behov av särsklit stöd
Ungdomsmässa
Ungdomsbussen
Konfirmation

om tro

Tala tro-tala liv
Bibelsamtal
Vuxen väg till tro - Katekumenat
Meditation i domkyrkan
Heliga danser
Livsnära samtal

vuxengrupper

Mötesplats
Sköna onsdagar
Mitt i livet-onsdagar
Finsk må bra-krets
Pilgrimsvandring
Grå pantrar
Promenadgrupp
Fredagsmys
Mötesplats Viken

universitetskyrkan

Träffar, meditation, samtal

änglagården

Kyrkans förskola med kristen inriktning

barnkörer

16 körer i 10 kyrkor

vuxenkörer

23 körer i 12 kyrkor

Totalt sjunger över 800 personer i kör.

café och frukost

6 caféer som serverar fika och frukost
Herrfrukost

sopplunch

9 kyrkor serverar sopplunch varje eller varannan vecka

verksamhet med skola och universitet

Temavandringar, besök, teater och samarbete

integrationsarbete

Via språkcafé den mångkulturella mötesplatsen Agabi får nya svenskar lära känna det svenska språket och kulturen.

bibelberättelsernas hus

Här får bibelns berättelser komma till liv genom teater och musik och upplevas med alla sinnen.

volontärarbete

Hitta en meningsfull uppgift där du kan stödja medmänniskor på olika sätt.