Foto: Sandra Albertus

Gravsten

Från den äldsta kyrkogården belägen ungefär där stadshotellet finns idag, finns en gravhäll bevarad.

Gravsten

På marken till höger om Domkyrkans huvudingång, finns en gammal gravhäll av kalksten. Inskriptionen lyder: IHS Jon Jönsson (eller N Jönsson) Agneta Olufsdotter Anno 1695

Eftersom kyrkan invigdes den 2 juli 1730 och kyrkogården vid Domkyrkan kom till lite senare, är stenen från en annan kyrkogård. Troligen från den gamla kyrkogården vid nuvarande stadshotellet.

Stenen återfanns i jorden där bysten över Sven Elfdalius står idag. Det var när Carl Eldhs byst över den förste superintendenten Elfdalius skulle resas 1929, som upptäckten gjordes.

”Stenen har sönderslagits i 33 delar, vilka räddats och hopfogats av byggmästaren F.A Frimodig, Karlstad.”

Karlstads kyrkoböcker börjar först år 1698, så tyvärr är det svårt att hitta mer om vilka paret Jönsson/Olufsdotter var. Gravhällen utgör ändå ett 325-årigt tidsdokument i Karlstads historia.

 

Källa: Domkyrkans inventarieförteckning från 1931