Foto: Ulrika Lindborg

Gravskötsel

Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren.

Gravar och skötsel

Om gravrättsinnehavaren till en kist- eller urngrav inte vill eller kan sköta graven erbjuder kyrkogårdsförvaltningen mot en avgift vård av gravplatsen. Ungefär 50 procent av de cirka 18 000 gravplatserna inom samfälligheten handhas av kyrkogårdsförvaltningen, medan övriga vårdas av anhöriga.
Följande tjänster kan beställas:

  • skötsel av gravrabatt/planteringslåda
  • Skötsel av grusyta
  • trimning av gräs
  • underhåll av gravvård (gravsten o dyl)
  • plantering av vår- och sommarblommor
  • höstplantering
  • utsättning av blombuketter/kransar
  • tändning av gravljus

För information om priser och beställning av skötsel, kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel 054-14 14 60.

Vi behöver er hjälp

Det inträffar ibland att vi sätter upp en skylt på gravplatsen där vi ber anhöriga kontakta kyrkogårdsförvaltningen angående gravplatsen. Oftast beror det på att vi efterlyser gravrättsinnehavaren. När vi skyltar har vi gjort efterforskningar så långt som möjligt men inte lyckats. Därför behöver vi då er hjälp.

Hitta graven

Letar du efter en avliden anhörigs gravplats? Ett antal kyrkogårdsförvaltningar har anslutit sig till ett webbaserat system, som visar var avlidna personer är gravsatta. Se mer på svenskagravar.se

Färgmarkeringar

Om det finns en färgskylt så har en anhörig beställt gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen. Färgkoden hjälper oss att sköta om gravplatsen enligt beställningen.

Blå = Trimning av gräs runt gravvård och rabatt eller skötsel av grusyta

Grön = Vattning av rabatt

Gul = Privat planteringslåda

Röd = Skötsel av rabatt/ planteringslåda

Vit = Kulturgrav

Om vi vill få kontakt med anhöriga
eller besökare till gravplatsen 

sätter vi upp en kontaktskylt istället för en med färger.

Om det inte finns någon skylt

ska gravrättsinnehavaren själv ansvara för att för att klippa gräs
närmast gravvården och sköta om eventuell plantering.

Besöker du en plats som är skyltad: ÅTERLÄMNAD 

har innehavaren sagt upp sin gravrätt och den har återgått till kyrkogårdsförvaltningen.