Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon:+46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren.

Gravar och skötsel

Om gravrättsinnehavaren till en kist- eller urngrav inte vill eller kan sköta graven erbjuder kyrkogårdsförvaltningen mot en avgift vård av gravplatsen. Ungefär 50 procent av de cirka 18 000 gravplatserna inom samfälligheten handhas av kyrkogårdsförvaltningen, medan övriga vårdas av anhöriga.
Följande tjänster kan beställas:

  • - skötsel av gravrabatt/planteringslåda
  • - trimning av gräs
  • - underhåll av gravvård (gravsten o dyl)
  • - plantering av vår- och sommarblommor
  • - höstplantering
  • - utsättning av blombuketter/kransar
  • - tändning av gravljus

För information om priser och beställning av skötsel, kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel 054-14 14 60


Vi behöver er hjälp

Det inträffar ibland att vi sätter upp en skylt på gravplatsen där vi ber anhöriga kontakta kyrkogårdsförvaltningen angående gravplatsen. Oftast beror det på att vi efterlyser gravrättsinnehavaren. När vi skyltar har vi gjort efterforskningar så långt som möjligt men inte lyckats. Därför behöver vi då er hjälp.

Hitta graven

Det finns en ny tjänst på Internet, där släktforskare och andra intresserade kan söka gravsatta. Den som söker kan få svar om den gravsatta, och genom en kartbild få reda på vilken kyrkogård den gravsatta finns. Ett antal kyrkogårdsförvaltningar har anslutit sig till systemet. Internetadressen är: www.finngraven.se

Färgmarkeringar

Gravrabatter som skall skötas av kyrkogårdsförvaltningen är markerade med röd eller blå tejp.

RÖD markering innebär att gravrättsinnehavaren betalat för en fullständig skötsel.

BLÅ markering innebär att gravrättsinnehavaren betalat för
trimning av gräs runt gravrabatt och/eller gravvård.

GRÖN markering enbart vattning

GUL markering skötsel ej betald

Skötselmarkeringar som sitter på skyltar vid gravplatser. Bild: Anna Lindberg
Penséer Bild: Anna Lindberg