Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Internationella gruppen

Vad kan och vill du göra för att jorden ska bli en bättre plats att leva på för alla människor? Den frågan och andra jobbar vi med i Internationella gruppen i Karlstads pastorat.

Vi planerar och genomför aktiviteter till förmån för Act Svenska kyrkan, Skut (Svenska kyrkan i utlandet), fairtrade med mera. När vi ses vid våra möten två- tre gånger per termin samlar vi också på oss kunskap och lär av varandra. Vi ordnar också två inspirationskvällar per år dit alla är välkomna.

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja det i internationella arbetet i Svenska kyrkan är välkomna. Det finns plats för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid.

Intresserad? Kontakta de internationella samordnarna: 
marie.lundstrom@svenskakyrkan.se  tel 054-14 19 58 eller charlotte.moberg@svenskakyrkan.se 054-14 19 57.