GDPR: Månadsbladet

Om du tar emot Månadsbladet från oss.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du anmält dig som prenumerant till Månadsbladet (per post eller e-post) har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig Månadsbladet. Personuppgifterna sparas i ett system avsett för hantering av dessa uppgifter. Grunden för behandlingen av personuppgifter är det samtycke du lämnat vid anmälan och du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Vi skickar Månadsbladet till de som anmält sitt intresse.

Vi tar hjälp av tredje part för att skicka Månadsbladet till dig, exempelvis leverantörer av digitala utskickstjänster eller tryckerier. I ett sådant fall säkerställer vi alltid att den tredje parten uppfyller dataskyddsförordningens krav och skriver ett biträdesavtal.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Prenumeration via e-post:
Om du tar emot Månadsbladet via e-post behandlar vi vanligtvis ditt namn, personnummer och din e-postadress.

Prenumeration via brev:
Om du tar emot Månadsbladet via brev behandlar vi vanligtvis ditt namn, din adress och ditt personnummer.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas så länge du väljer att prenumerera på Månadsbladet. När du väljer att avsluta din prenumeration raderas dina sparade uppgifter från prenumerationslistan.

Vilka rättigheter har du?

Karlstads pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.