GDPR - Dataskyddsförordningen i Karlstads pastorat

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt. 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Karlstads pastorat, 054-14 14 00
e-post: karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Karlstads pastorats dataskyddsombud.

Karlstads pastorats dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR: Vuxengrupper

Om du är med i en av våra vuxengrupper.

En kvinna hjälper en liten flicka att rita i ett rum fullt av människor.

GDPR: Barngrupper

Om ditt barn går i en barngrupp hos oss. Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Sax klipper i garn

GDPR: Kursanmälan

Om du anmäler dig till en kurs hos oss.

En mamma sitter på golvet och leker med sin bebis.

GDPR: Förskola

Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet.

GDPR: Dop av barn

Om ditt barn ska döpas hos oss.

GDPR: Dop av vuxen

Om du ska döpas hos oss.

GDPR: Inför och under konfirmation

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med konfirmation.

GDPR: Vigsel

Om ni ska viga er hos oss

GDPR: Begravningsgudstjänst

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Kronoparkskyrkan

GDPR: Lokalbokning

Om du bokar en av våra lokaler.

GDPR: Bild- och filmmaterial

Om du finns med på bild- eller filmmaterial

GDPR: Sociala medier

Om du interagerar med oss på sociala medier.

GDPR: Månadsbladet

Om du tar emot Månadsbladet från oss.

GDPR: Medlemmar

Om du är medlem i Svenska kyrkan.

Sax klipper i garn

GDPR: Kursanmälan

Om du anmäler dig till en kurs hos oss.

GDPR: Swish

Om du använder Swish för betalning hos oss.

GDPR: Jobbansökan

Om du söker jobb hos oss.

GDPR: Hantering av handlingar

Hur vi hanterar handlingar.

GDPR: Hantering av e-post

Om du skickar e-post till oss.

Nyeds kyrkogård

GDPR: Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Denna information berör dig som är i kontakt med Karlstads pastorat angående gravrätt och/eller gravskötsel.

GDPR: Myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.