Dopklänningar hänger i galgar på några krokar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Frågor och svar om dopet

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om dopet samlade.

Boka tid och plats för dop

Klicka här för att boka dop på hemsidan >

Om det inte finns någon tid som passar er bra kan ni ringa expeditionen så hjälper de till: 054-14 14 00
Eller skicka e-post: karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Klicka här för öppettider och adressuppgifter till expeditionen > 

Praktiska frågor inför dopet

Ring eller maila oss! Det underlättar om du redan då vet:

  • Datum
  • Vilken kyrka du vill ha dopet i
  • Personnummer på den som ska döpas och eventuella vårdnadshavare

När bokningen är klar skickar vi uppgifter till präst, kyrkomusiker och dig via mejl. Sedan tar prästen kontakt för att boka tid för ett dopsamtal.

Det finns inga åldersgränser, varken uppåt eller neråt. Vi välkomnar dop i alla åldrar.

Det går alldeles utmärkt att döpas som vuxen. Dopet utformas på ett lite annat sätt än när det gäller barndop. Ta kontakt med en präst och samtala om hur just ni ska göra.

Ja visst, under förutsättning att det fungerar med präst och tider i den kyrka ni vill boka. Kontakta oss så hjälper vi dig.
För dop på andra orter tar du kontakt med den församlingen direkt.

Kyrkorna och kapell i Karlstad har olika storlek och rymmer varierat antal besökare. Gå in och titta på bilder av kyrkorna här. Flera av kyrkorna har också angränsade lokaler som är mindre och som passar utmärkt för dop: Barnens Katedral, Vikenkyrkan, Domkyrkan, Kronoparkskyrkan, Norrstrandskyrkan och Västerstrandskyrkan. Kyrkorna på landsbygden har församlingshem som ni kan boka. Tänk på att vara ute i god tid!

Ja, det är bara att kontakta oss för att boka. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Svenska kyrkan vill gärna välkomna den som döps i en gudstjänst. Men om ni vill kan dop ske i hemmet eller på annan plats också.

Ja, om ni kan hitta en doptid när prästen är i tjänst.
Ni kan också be en anhörig eller vän som är präst i Svenska kyrkan att ha dopet. Kom bara ihåg att tala om för prästen att det inte betalas ut någon ersättning.

Dopet är gratis. Det kostar ingenting att ha dop i någon av Svenska kyrkans egna kyrkor i Karlstad. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Du kan också låna dopklänning och lokal för dopkaffe.

Nej, det måste du inte vara. Om du/ni som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett vilka samfund eller religioner ni tillhör.

Ja. Det finns inget som hindrar att barnet döps, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet. Är båda föräldrarna vårdnadshavare måste ni dock båda samtycka till att dopet sker.

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dopet följer Svenska kyrkans ordning och är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Namnet spelar en central roll i dopet, men dopet är i sig inte en namngivningsceremoni. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dophögtiden

För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ösa rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. 

Har barnet två vårdnadshavare behöver båda inte delta vid dopet, men båda två måste samtycka till att dopet sker och skriva på dopblanketten. Det går alltså inte döpa ett barn mot den ene förälderns vilja.

Ja, du får vara med och välja egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Dopgudstjänstens ordning innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla. I den finns gott om utrymme för personliga tillägg.

Prata med prästen om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Fadder är detsamma som gudmor eller gudfar och måste vara med vid doptillfället. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att dopet ska ha skett i Svenska kyrkans ordning även om det är önskvärt. Likaså finns det inget krav på att faddern är medlem i Svenska kyrkan även om det också är önskvärt. 

Det går att registrera upp till fyra faddrar per döpt person, men det är inget krav att fadder/faddrar måste utses. Många väljer att inte utse någon fadder alls.

En dopgudstjänst i vanlig dopordning tar ungefär en halvtimme. Om ni har önskemål om extra sång och musik blir det lite längre. Väljer ni att inte ha någon musik alls tar det kortare tid än en halvtimme.

Om dopet sker i en av församlingens gudstjänster kan familjen vara med hela gudstjänsten (ca 1 timme) eller delar av den. Barnets tålamod räcker inte alltid hela gudstjänsten.

Nej, det behövs inte. Du kan ha dina egna kläder.
Många väljer att klä sig i något vitt eller ljust men det är inget måste. Det finns en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de som skulle döpas klädda i vita kläder. I flera av kyrkorna i Karlstad kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop, lite större kläder om barnet börjat gå eller en konfirmandkåpa (en lång vid vit dräkt) vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Fråga oss när du bokar dopet vad som finns att låna i just den kyrka du har valt.

Absolut, det är välkommet med dop i gudstjänsten! En sådan gång utformar prästen gudstjänsten utifrån dopet. Dopfamiljen medverkar under en kort stund i gudstjästen och kan vänta utanför innan dess.

Ja, alla församlingar har en lokal där dopkalas kan hållas. Det är inte alltid i själva kyrkan utan kan vara i annan lokal i närheten. Det kostar ingenting.

Hittar du inte svar på din fråga?

Fyll i frågeformuläret nedan så svarar vi så snart vi kan.