Dopklänningar hänger i galgar på några krokar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Frågor och svar om dopet

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om dopet samlade.

Boka tid och plats för dop

 

Praktiska frågor inför dopet

VEM KONTAKTAR JAG OM JAG VILL BOKA TID FÖR DOP?

Ring eller mejla oss! Det underlättar om du redan då vet:

  • Datum
  • Vilken kyrka du vill ha dopet i
  • Personnummer på den som ska döpas och eventuella vårdnadshavare

När bokningen är klar skickar vi uppgifter till präst, kyrkomusiker och dig via mejl. Sedan tar prästen kontakt för att boka tid för ett dopsamtal.

HUR GAMMALT SKA BARNET VARA NÄR DET DÖPS?

Det finns inga åldersgränser, varken uppåt eller neråt. Vi välkomnar dop i alla åldrar.

JAG ÄR INTE DÖPT. KAN JAG DÖPAS SOM VUXEN?

Det går alldeles utmärkt att döpas som vuxen. Dopet utformas på ett lite annat sätt än när det gäller barndop. Ta kontakt med en präst och samtala om hur just ni ska göra.

VI ÄR EN LITEN FAMILJ OCH KYRKAN ÄR SÅ STOR, FINNS DET NÅGOT MINDRE?

Kyrkorna och kapell i Karlstad har olika storlek och rymmer varierat antal besökare. Gå in och titta på bilder av kyrkorna här. Flera av kyrkorna har också angränsade lokaler som är mindre och som passar utmärkt för dop: Barnens Katedral, Vikenkyrkan, Domkyrkan, Kronoparkskyrkan, Norrstrandskyrkan och Västerstrandskyrkan. Kyrkorna på landsbygden har församlingshem som ni kan boka. Tänk på att vara ute i god tid!

KAN VI HA DOPET I VILKEN KYRKA VI VILL?

Ja visst, under förutsättning att det fungerar med präst och tider i den kyrka ni vill boka. Kontakta oss så hjälper vi dig.
För dop på andra orter tar du kontakt med den församlingen direkt.

VI BOR INTE I KARLSTAD, FÅR VI ÄNDÅ DÖPA VÅRT BARN I NÅGON AV KARLSTADS KYRKOR?

Ja, det är bara att kontakta oss för att boka. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

KAN VI FÅ HA DOPET PÅ ANNAN PLATS SOM HEMMA ELLER I STUGAN?

Svenska kyrkan vill gärna välkomna den som döps i en gudstjänst. Men om ni vill kan dop ske i hemmet eller på annan plats också.

FÅR VI VÄLJA PRÄST TILL DOPET?

Ja, om ni kan hitta en doptid när prästen är i tjänst.
Ni kan också be en anhörig eller vän som är präst i Svenska kyrkan att ha dopet. Kom bara ihåg att tala om för prästen att det inte betalas ut någon ersättning.

VAD KOSTAR ETT DOP?

Dopet är gratis. Det kostar ingenting att ha dop i någon av Svenska kyrkans egna kyrkor i Karlstad. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Du kan också låna dopklänning och lokal för dopkaffe.

MÅSTE JAG VARA DÖPT OCH/ELLER MEDLEM I SVENSKA KYRKAN
FÖR ATT LÅTA DÖPA MITT BARN?

Nej, det måste du inte vara. Om du/ni som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett vilka samfund eller religioner ni tillhör.

KAN JAG SOM TILLHÖR ETT ANNAT SAMFUND
ELLER EN ANNAN RELIGION DÖPA MITT BARN?

Ja. Det finns inget som hindrar att barnet döps, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet. Är båda föräldrarna vårdnadshavare måste ni dock båda samtycka till att dopet sker.

ÄR DET SKILLNAD PÅ DOP OCH NAMNGIVNINGSCEREMONI?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dopet följer Svenska kyrkans ordning och är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Namnet spelar en central roll i dopet, men dopet är i sig inte en namngivningsceremoni. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dophögtiden

HUR GÅR ETT DOP TILL?

För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ösa rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. 

MÅSTE BÅDA FÖRÄLDRARNA VARA MED VID DOPET?

Har barnet två vårdnadshavare behöver båda inte delta vid dopet, men båda två måste samtycka till att dopet sker. Det går alltså inte döpa ett barn mot den ene förälderns vilja.

FÅR JAG UTFORMA DOPCEREMONIN SOM JAG VILL MED EGNA DIKTER OCH SÅNGER?

Ja, du får vara med och välja egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Dopgudstjänstens ordning innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla. I den finns gott om utrymme för personliga tillägg.

Prata med prästen om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

FADDRAR – HUR FUNKAR DET EGENTLIGEN?

Fadder är detsamma som gudmor eller gudfar och måste vara med vid doptillfället. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att dopet ska ha skett i Svenska kyrkans ordning även om det är önskvärt. Likaså finns det inget krav på att faddern är medlem i Svenska kyrkan även om det också är önskvärt. 

Det går att registrera upp till fyra faddrar per döpt person, men det är inget krav att fadder/faddrar måste utses. Många väljer att inte utse någon fadder alls.

HUR LÅNG TID TAR ETT DOP?

En dopgudstjänst i vanlig dopordning tar ungefär en halvtimme. Om ni har önskemål om extra sång och musik blir det lite längre. Väljer ni att inte ha någon musik alls tar det kortare tid än en halvtimme.

Om dopet sker i en av församlingens gudstjänster kan familjen vara med hela gudstjänsten (ca 1 timme) eller delar av den. Barnets tålamod räcker inte alltid hela gudstjänsten.

MÅSTE JAG HA SÄRSKILDA KLÄDER NÄR JAG ELLER MITT BARN DÖPS?

Nej, det behöver du inte.
Många väljer att klä sig i något vitt eller ljust men det är inget måste. Det finns en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de som skulle döpas klädda i vita kläder. I flera av kyrkorna i Karlstad kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop eller en konfirmandkåpa (en lång vid vit dräkt) vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Fråga oss när du bokar dopet vad som finns att låna i just den kyrka du har valt.

KAN VI HA DOP I EN VANLIG GUDSTJÄNST?

Absolut, det är välkommet med dop i gudstjänsten! En sådan gång utformar prästen gudstjänsten utifrån dopet.

FÅR VI LÅNA LOKAL FÖR FIKA EFTER DOPET?

Ja, alla församlingar har en lokal där dopkalas kan hållas. Det är inte alltid i själva kyrkan utan kan vara i annan lokal i närheten. Det kostar ingenting.

 

Hittar du inte svar på din fråga?

Fyll i frågeformuläret nedan så svarar vi så snart vi kan.