Församlingsråd, Väse-Fågelvik

Församlingsrådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och utveckla församlingens gudstjänstliv.

Om du vill komma i kontakt med församlingsrådet kan du kontakta församlingsrådets ordförande Anita Hall eller församlingsherde Madeleine Hyllengren.