Meny

Församlingsråd, Väse-Fågelvik

Församlingsrådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och utveckla församlingens gudstjänstliv.

Om du vill komma i kontakt med församlingsrådet kan du kontakta församlingsrådets ordförande Nils Jansson eller församlingsherde Karin Skott, telefonnummer 054-14 19 75.