Karlstads domkyrka

Föreläsningar i samband med Karlstads stifts jubileum 2022

I år är det 250 år sedan Karlstads stift fick en egen biskop och 375 år sedan Karlstads stift bildades. Med anledning av detta ges en serie om 4 föreläsningar under hösten på söndagar klockan 13.00-14.00 i Församlingshuset mittemot Domkyrkan.

Den som vill kan delta högmässan i Domkyrkanklockan 11.00.
Efteråt bjuds på ett förstärkt kyrkkaffe innan föreläsningen börjar.

Söndag 18 september  

”Vägen till stiftet”
med Otfried Czaika, stiftsteolog

År 2022 har Karlstads stift varit stiftsstad i 375 år och haft en biskop i 250 år. Men historien varför Karlstad blev stifts- och biskopsstad sträcker sig faktiskt så långt tillbaka som till Gustav Vasas tid. Följ med på en spännande resa från 1500-talet till 1700-talet som belyser varför och hur Karlstad blev stift med en egen biskop.

Söndag 25 september

”Kvinnokraft bär i biskopens stift
- om kvinnorna i Karlstads stift under 1900-talet”

med Margareta Brandby Cöster, präst och teologie doktor

Kyrkans män” hör vi ju ofta talas om och nu firar vi alltså att Karlstads stift haft biskop i 250 år. Biskoparna har varit just kyrkans män i vårt stift och mycket synliga. Men kvinnorna då? Var i kyrkan har de funnits? De kanske har betytt mer än vi tror och i så fall vad? Ja, kvinnorna i kyrkan skall vi synliggöra den 25 september.

Söndag 16 oktober

”Från Eklund till Ingebrand – några biskopars bidrag till stiftet”

med Otfried Czaika, stiftsteolog

Karlstads stift är ett av Sveriges minsta stift. Oavsett detta så har det funnits lärda, kloka och även folkkära biskopar i stiftet som inte bara hade lokal betydelse. Stiftets biskopar har också varit flitiga författare – vilket kanske återspeglar den värmländska berättarkulturen. Vi skall bekanta oss med några av stiftets biskopar sedan 1800-talet, däribland J.A. Eklund, Arvid Runestam, och Sven Ingebrand och hör mera om deras författarskap och teologi.

Söndag 13 november

”Värmland och Dalsland från Gustav III till Berlinmurens fall.
Några nedslag i den stora förändringens historia.”  

med Peter Olausson, universitetslektor i historia vid Karlstads universitet.

Utställningar i Domkyrkan 2022

I höst kan du lära dig mer om skrivande biskopar, folkbildning och kyrkan och samhället.

Barnens stiftsjubileum 

31 okt-2 nov är alla barn särskilt välkomna till Domkyrkan för att fira att stiftet har jubileum!