Foto: Pixabay

För dig som förlorat en anhörig - vuxen eller barn

Karlstads pastorat inbjuder med jämna mellanrum de som förlorat en anhörig till samtalsträffar.

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon nära i suicid

En samtalsgrupp som vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig i suicid och som skulle vilja träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du.