Trasigt hjärta
Foto: Magnus Aronsson/ Ikon

Barn och unga i sorg

Att förlora ett barn eller en förälder innebär en stor livskris och den förlusten kan aldrig ersättas. I samtalets form vill vi erbjuda en möjlighet att dela erfarenheter, känslor och tankar med vuxna i samma situation.

Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Ibland kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några andra som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man igen sig själv.

Landstinget i Värmland och Svenska kyrkan erbjuder grupper för barn och unga som mist familjemedlemmar. Parallellt med barngrup-perna erbjuder vi stödgrupp för föräldrar och vuxna syskon i närliggande lokal.
 

Kontakt och anmälan: Skicka ett brev till Barn i Sorg
Danne Helmerson diakon 054-14 15 05