Trasigt hjärta
Foto: Magnus Aronsson/ Ikon

Barn och unga i sorg

Att förlora syskon, förälder eller barn innebär en stor livskris och den förlusten kan aldrig ersättas. Varje människas sorg är unik. Ibland kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några andra som är i samma situation.

För barn och ungdomar som har mist ett syskon eller förälder erbjuder vi en möjlighet att dela erfarenheter i en trygg miljö. Flera grupper kan träffas samtidigt parallellt beroende på ålder. Pedagogiken anpassas efter ålder - exempelvis samtal, lek, bild, form och musik - som redskap för att dela och ge uttryck för sorg och saknad. Grupperna träffas åtta gånger.

Samtidigt träffas vuxna anhöriga i en separat grupp där vi i samtalets form erbjuder en möjlighet att dela erfarenheter, känslor och tankar med vuxna i samma situation.

Det ska ha gått minst 6 månader efter dödsfallet.

Verksamheten är kostnadsfri och vänder sig till alla som bor i Karlstads stift. Den bedrivs i samverkan mellan Svenska kyrkan, Karlstads pastorat och Region Värmland. 

Kontakt
Intresserade kan när som helst kontakta oss. Vi samlar intresseanmälningar och återkommer så snart vi har ett startdatum för nästa omgångs träffar.

Skicka kontaktuppgifter till: barnisorg@regionvarmland.se, så kontaktar vi dig, eller ring Anna-Karin Berglind, diakon Sjukhuskyrkan, 010-831 58 04.
Mer info på Region Värmlands hemsida