Foto: S

Erik Palmstedt

Det var en kung, en arkitekt och Bellman...

Erik Palmstedt

Karlstads domkyrka är invigd 1730. Tornet byggdes till senare och stod färdigt 1737, vilket kan ses på tornets västra sida. Men hur var det då med Domkyrkans inredning?

Trots viljan och ivern att pryda Domkyrkan på bästa sätt, var man inte helt nöjd med hur den tog sig ut. Inredning och arkitektur gick inte hand i hand. Predikstolen, som skänkts av Fellingsbro, ansågs inte passa i Domkyrkan. Den finns idag i Östra Fågelviks kyrka.  Altaruppsättningen tycktes vara i enklaste laget. Kyrkorådet önskade en värdigare interiör.

Rådmannen Thomas Erici Tholerus kontaktar arkitekt Erik Palmstedt i Stockholm för att få sakkunnig hjälp. Breven från deras konversation, visar att Domkyrkans ekonomi inte var den allra bästa vid tillfället.

 1790 kommer Tholerus åter i kontakt med Erik Palmstedt och samma år, den 8 mars 1790 undertecknar Gustav III ett av de förslag som Erik Palmstedt gjort till altare och predikstol.

Förslaget som finns bevarat i Domkyrkan, sändes till Karlstad med anvisningen ”den aproberade Desseinen bör af Bokbindare upklistras och uti ram under glas i Sacristian förwaras såsom et minnesmärke för det höga namnets skuld, ty förrän nu, har Sverje icke haft en Kung, så stor kännare i konsterna som sjelf med egna ögon kunnat granska och egenhändigt med åskrift gilladt sådana particuliere prydnader och konstefoster”*.

Invigningen skedde den 22 juli 1792, Kristi förklaringsdag.

Vem var då Erik Palmstedt? Han var god vän och skolkamrat med Carl Michael Bellman och hemmet var kulturellt aktivt. Erik Palmstedt var organist i Riddarholmskyrkan under 27 år och medlem i både den musikaliska akademien och konstakademien.  Han var son till hovmusicus Johan Palmstedt och Maria Segerlund. Vid sonen Carls födelse 1785, skänkte Palmstedt den trearmade ljusstake som finns på predikstolen till Karlstads domkyrka. Sonen Carl blev senare rektor och grundare av Chalmers tekniska högskola.

 

*Ur Karlstads domkyrka Anteckningar av Bror A Larson