Enskilt samtal med präst
Foto: Pia Lundberg

Samtal med tystnadsplikt

Alla kan vi hamna i situationer där vi känner att vi behöver stöd, vägledning eller någon att prata med. Då är du välkommen till oss.

Svenska kyrkan finns till för dig när du behöver någon som lyssnar. Våra präster och diakoner kan möta dig i dina funderingar. 

Det kan röra sig om allt möjligt som man går och bär på, men liksom inte vågar, kan eller vill ta upp med någon i sin närhet. Då kan det kännas skönt att veta att det finns någonstans dit man kan gå där man får tala utan att bli avbruten eller ifrågasatt.

Enskilt samtal och är en möjlighet för dig, som vill tala om något, där du vet, att det du säger inte förmedlas vidare på något sätt. Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal och bikt. Det innebär att allt, oberoende av vad som sägs, stannar hos den präst som har lyssnat. Det är varje prästs skyldighet att värna om dig och din berättelse. Prästen relaterar verken person eller samtal för någon annan. Diakonen har också sekretess för sina samtal, men omfattas inte av den absoluta tystnadsplikten. 

Bikt är en kort gudstjänst, som föregås av ett samtal, där du får möjlighet att fokusera på något som du vill lägga ifrån dig som en börda och en skuld, för att få förlåtelse. Prästen leder bikten.

Tag kontakt med någon av prästerna eller diakonerna eller ring vår expedition så kommer vi överens om var och när vi träffas.

Om du vill vara anonym kan du ringa till Jourhavande präst via larmnumret 112 mellan kl 21-06. 

Om det krisar i familjen kan man också vända sig till Kyrkans familjerådgivning här i Karlstad.