Foto: pixabay

6. Mitra och ?

En biskop bär förutom en mitra på huvudet också en...ja, vaddå? Vad håller personen på bilden i?

1. Värja
X. Durkslag
2. Kräkla