Foto: Sandra Albertus

Du Herrens tjänare

En text från 1700-talets Stockholm

Du Herrens tjänare

I Domkyrkans sakristia finns en tavla: ”Du Herrens tjänare”. Texten är skriven av kyrkoherden i Stockholm Abraham Pettersson, 1724-1763, och finns inristad i Riddarholmskyrkans sakristia. Texten ska vara en påminnelse till honom själv och till efterkommande församlingsherdar.

Tavlan som finns i Karlstads domkyrka skänktes vid Karin Larssons dop på Tacksägelsedagen 1918 av Domkyrkosysslomannen Bror Adolf Larson.

Bror A Larson var domkyrkosyssloman i 30 år. Hans bok ”Karlstads domkyrka” skrevs efter önskemål om en skrift efter kyrkans senaste renovering. En bok som har många värdefulla anteckningar för oss idag.

På en av Församlingshusets domprosttavlor, Harry Nybergs, syns texten ”Du Herrens tjänare” i bakgrunden.

Du Herrens tjänare
Kläd dig i invärtes prydning,

ty du står i tjänst hos allseende Gud, som skådar hjärtan.

Hämta med bönen kraft,

ty ämbetet är Herrens

och du blott ett svagt lerkäril.

 

Sanning regere dina läppar,

ty de böra bevara läran.

Kärlek styre ditt hjärta,

ty du är nådens sändebud.

Frimodighet utruste din själ,

ty du går den störste Herrens ärende.

Bitterhet fläcke aldrig ditt nit,

ty du är en herde men icke en herre.

Egennytta smitte aldrig din syssla,

ty själavård må icke vara hantverk

för slem vinning.

Misströstan göre dig aldrig nedslagen,

ty Herren giver växten.

 

FÖRKUNNA ORDET I

OSTYMPAD ORDNING så att du

öppnar ögonen på de okunniga,

rycker hyendet undan säkerheten,

river täckelset undan skrymteriet,

lyfter bördan av de betungade,

ty Gud vill att ingen skall förgås.

Gör varje predikan såsom bleve han den sista

både för dig och åhörarna.

Vid vartenda skriftermål skrifta ditt eget hjärta,

så stadfäster du dig i nåden.

Vid nattvardens utdelning

vare icke du blott ett verktyg,

utan tillika en andelig deltagare i nådens skatter.

 

Din Frälsares herdehjärta

vare din föresyn i ämbetet,

din glädje under bördan

och ditt försvar vid räkenskapen.

Dina ord vare salighetens frö,

din vandel andras vägvisare,

dina böner satans nederlag,

din död en trogen tjänares hädanfärd

IN I SIN HERRES GLÄDJE