Foto: Sandra Albertus

Dopfunt

Teckningsläraren som ritade Domkyrkans dopfunt och skrev en bok om sin uppväxt i Karlstad.

Dopfunt

I Karlstads domkyrka finns tre dopfuntar. En av den är ritad av teckningsläraren och läromedelsförfattaren Karl Hugo Segerborg. Segerborgs dopfunt, som är från 1906 har inskriptionen: Låten barnen komma till mig.

Dopfunten är ett av kyrkans viktigaste föremål. Genom dopet upptas nya medlemmar i den kristna gemenskapen. Ordet funt kommer från latinets ord för källa, fons.

Segerborg är född i Karlstad den 4 mars 1864 och tog studentexamen här 1884. 1888 blev han teckningslärare vid Karlstads högre allmänna läroverk (nuvarande Tingvalla gymnasiet) och vid folkskoleseminariet i Karlstad. Tjänster han innehade i 24 år.

Segerborg gjorde en stor insats, både som pedagog och administratör för förbättrandet av teckningsundervisningen i hela Sverige. Han skrev många läromedelsböcker, men också handledningar för blivande teckningslärare.

Segerborg har också skrivit en bok som utspelar sig i 1800-talets Karlstad ”Ingen var den andre lik”. Här får läsaren målande beskrivningar över människor som en gång levt i staden.

Karl Hugo Segerborgs föräldrar, som vilar på Gamla kyrkogården, var polisen och godsägaren Carl Svensson och hustrun Kristina Pettersdotter. Karl Hugo Segerborg är morfar till målaren och skulptören Lena Cronqvist.