Ett litet utomhusdop i vintertid vid ett öppet vatten.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Planera ett dop

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest. Det kan göras enkelt, med få förberedelser och gäster om man vill eller som en stor fest med släkt och vänner närvarande.

Boka tid och plats för dop

Klicka här för att boka dop på hemsidan >

Om det inte finns någon tid som passar er bra kan ni ringa expeditionen så hjälper de till: 054-14 14 00
Eller skicka e-post: karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Klicka här för öppettider och adressuppgifter till expeditionen > 

Ett dop kan ta en kvart och inte innebära några förberedelser alls. Eller så kan det bli en fest för vänner och familj. Här finns lite frågor som ni kan fundera över för att dopdagen ska bli som passar er.

 • När vill ni ha dopet?
 • Vilken kyrka vill ni vara i?
 • Vilka ska vara med på dopet?
 • Vill ni ha faddrar och vem ska ni i så fall fråga?
 • Ska barnet ha dopkläder?
  Finklänning, dopklänning eller favoritpyjamasen. Allt går lika bra.
  Dopklänning eller dopkläder för lite större barn kan man låna av församlingen, av släkten, av vänner, köpa eller sy.
 • Ska ni ha någon samling efter dopet?
  Lokal för dopfest eller dopkaffe är bra att boka i god tid. De bokas upp tidigt.
  Var ska den vara, vad ska ni bjuda på, vem kan ni be om hjälp?

INFÖR SAMTALET MED PRÄSTEN

Här finns lite saker som ni kan fundera på inför dopet om ni vill. Prästen kommer att gå igenom allt som behövs vid dopsamtalet.

 • Har ni några frågor inför dopet?
 • Dopgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning där det finns plats för musik vid flera tillfällen.
  Vad har ni för önskemål om psalmer och musik? Läs mer om vad som gäller musiken i dopgudstjänsten.
 • Finns det någon i familjen eller bland vännerna som ni vill be läsa något - bibeltext eller dikt - i kyrkan?
 • Vill ni göra en egen dopagenda? (program för dopet)

Här finns populära psalmer och musikstycken samlade >>

PÅ DOPDAGEN

Dopgudstjänsten är en speciell stund i liv så passa på att njuta av den och koppla bort tankarna från allt annat. Känn att själva gudstjänsten bär alla som är där och att prästen är den som leder och ansvarar för gudstjänsten.
Här finns tips på vad som kan förberedas i förväg.

 • Bilder från dopet kan blir ett fint minne för barnet i framtiden. Särskilt om barnet är litet och inte har egna minnen av det. Fundera över vem som har ansvar för att ta kort åt familjen.
 • Barn är välkomna i gudstjänsten! De får gärna röra sig i kyrkan, läsa en bok, rita, eller göra något annat. Tag gärna med något som barnen tycker om att göra. Barnen kan också vara aktiva i själva gudstjänsten genom att t ex dela ut psalmböcker, hälla upp dopvatten. Tala med prästen om detta.
 • Ta med ombyteskläder för barnet. Olyckor händer lätt och gärna olägligt.

Frågor och svar om dopet finns här >