Foto: Alex & Martin /IKON

Dop och konfirmation

Dop

Vi har ofta dop i Barnens Katedral, antingen i en gudstjänst för små & stora eller i en separat dopgudstjänst. Vare sig du är ett litet spädbarn eller en vuxen människa så kan du be att få bli döpt in i församlingen. Det är bara att ta kontakt med oss i Barnens Katedral.
 
Vill du prata om dopet eller boka dop, kontakta vår expedition på 054-14 14 00
 
 

Konfirmander

Det finns många olika sorters konfirmationsgrupper i Karlstad och alla 14-åringar får en inbjudan med information när det är dags.
Du kan gå på terminsläsning under vintern, en kväll i veckan, för att konfirmeras i maj eller välja en grupp som läser intensivt tre veckor under sommaren. Alla konfirmander åker på kortare eller längre läger, vilket brukar bli läsningens höjdpunkt.
Hör gärna av dig om du ha mer information om hur det är att konfirmera sig i just Katedralen. Kontakt: Hanna Wessmark tel: 076-8404609  
hanna.wessmark@svenskakyrkan.se