Foto: Per Berggrén

Domkyrkans olika föremål

Det finns många föremål med historia i domkyrkan. Läs mer om bland annat kyrkskeppen, ljuskronan, ljusträdet och brudkronan.

Kyrkskeppen

I domkyrkans tak hänger två kyrkskepp skänkta av makarna Per Jan och Monica Wållgren år 2000. Kyrkskeppen är inte bara vackra inslag i kyrkorummet. De är också kristna symboler för Kyrkan och det kristna livet. Bilden av Kyrkan som ett skepp har tidiga rötter i kristendomen. Redan i fornkyrkan förknippades Kyrkan med Noas ark. Arken symboliserade Kyrkan och Jesus Kristus var dess kapten.

 

 

 

 

Foto: Per Berggrén

Ljuskronan

med 24 ljushållare i norra skeppet är från 1642.

 

 

Foto: Per Berggrén

Processionskorset

Processionskors- och stavar är designade av silversmeden Anna-Stina Åberg, Nyköping från1990 på Mariablå stav. Kristusbilden är den segrande Jesus Kristus som med öppen famn möter människan. Processionsstavar med ljusmanchetter i silver från 2001. Silverarbetet är utfört av Karl-Axel Karlsson.

 

 

Foto: Per Berggrén

Brudkrona

Domkyrkans brudkrona skänktes till domkyrkan vid 200-årsjubiléet 1930 av Hugo och Helfrid Severin i anledning av deras silverbröllop. Brudkronan i förgyllt silver med bergkristaller är ritad av konstnären Oskar Jonsson, Karlstad, och gjord av guldsmeden Thure Ahlgren, Karlstad.

 

Foto: Per Berggrén

Ljusträdet

i norra korsarmen är gjort i järnsmide av konstsmeden Örjan Holm, Lungsund, 1998. Det har formats som ett olivträd som är ett karaktäristiskt träd för Israel. Det var bland olivträden i Getsemane som Jesus utkämpade kampen och fick kraft inför lidandet och korsdöden. Detta ljusträd har 137 ljus, ett ljus för varje församling som fanns i Karlstads stift 1998. I dess mitt står Kristusljuset som besökaren kan tända sitt böneljus på och påminnas om Jesu ord: ”Jag är världens ljus”.

I boken som finns vid ljusträdet formulerar besökare genom böner sina djupaste tankar.

Foto: Per Berggrén

Korkåpa från 1707 i brokad helt vävd med blommor i guldtråd. Skänkt av superintendenten Jonas Arnell (1706- 1707).