Domkyrkans kyrkorum

I domkyrkans kyrkorum finns många symboler som berättar om kristendomen på olika sätt. Men också kristendomens historia. Följ med!

Foto: Per Berggrén

Centralaltaret

Nattvardsbordet, i Gotlandskalksten har Gamla Testamentets brännoffersaltare som förebild. Kristallkorset skapades av Jan Brazda och textilierna av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse.

Glasljusstaken med bönelågan tillkom 1993 i anledning av 400-årsminnet av Uppsala möte.

Ovanpå altaret står en ljusstake i glas med formen av Karlstads stift och med symbolen den helige Andes låga. Ljusstaken, som finns i alla stiftets församlingar, skapades 1993 i anledning av 400-årsjubileet av Uppsala möte.

 

 

 

 

Foto: Per Berggrén

Högaltaret

Centrum är korset med nedtagningsduken. Det står för Kristi seger över döden genom uppståndelsen. Det förgyllda korset gjordes av ornamentbildhuggaren Jean Baptist Masreliez och det omges av två tillbedjande änglar skapade av Johan Tobias Sergel.

Ängeln till vänster är symbol för Tron och den till höger för Andakten. Patén och kalk på väggen markerar nattvardens centrala funktion i gudstjänstlivet och kristenlivet. Högst upp syns gudstecknet som på 1700-talet lyfter fram Gud som ett högsta förnuftigt väsen. Där ovanför och högst upp lyser det hebreiska ordet Jahve. Gud är här närvarande.

 

Foto: Per Berggrén

Dopfunten

Dopplatsen i koret tillkom 1967-68. Dopfunten med sin silverskål ritades av arkitekten Curt von Schmalensee. Den gjordes i glas och granit av Rejmyre glasbruk. Silversmeden Lars Fleming, Stockholm, gjorde golvljusstaken i silver och Andens duva skapades av keramikern Else Adrian, Göteborg.

 

Foto: Per Berggrén

Biskopsbänken

Biskopsbänken under fönstret i östra korsarmen är från 1795 och avsedd för biskopen med familj. Den är unik bland domkyrkorna och stod tidigare mitt emot predikstolen där kororgeln nu står. Detta för att markera biskopens ansvar och tillsyn för prästens förkunnelse.

 

Foto: Per Berggrén

Uppenbarelsens kapell

Uppenbarelsens kapell med altare och triptyk är från 1998. Motiven illustrerar i ikonens form olika evangelieberättelser. Domprosten Harry Nyberg har valt dem och Kjellaug Nordsjö har målat dem.

Texterna är valda av Harry Nyberg. Ikon betyder bild och kommer från ortodoxa kyrkan. Ikonen sägs vara både ”hjärtats öga” och ”ett fönster mot himlen.”Alla färger och former bär djup religiös symbolik.

Att kapellet har fått namnet Uppenbarelsens kapell hör ihop med texten i fönstret ovanför. Evangelisten vill säga: ” Ingen har sett Gud men Jesus Kristus har uppenbarat och talat om för oss hur Gud är”.

Framför triptyken står ett altare: Den som är uppmärksam ser att Jesusbönen från Matt 15:22 är inristad i frisen:  ”Herre Jesus Kristus Guds son förbarma dig över mig”. Den kämpande, prövande och sviktande tron ber ofta den här bönen och den är känd från 500-talet i Katarinaklostret i Sinai.

Triptykens mitt: Den uppståndne Jesus Kristus med ärkeänglarna Mikael och Gabriel. Joh 11:25: Jesus sade: ” Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör".

Övriga mittenbilder: Det förlorade fåret. Lk 15:1-7. Jesus sade: ” Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?”

 

 

Foto: Per Berggrén

Orgeln

I samband med renoveringen 1997-1998 togs orgelfasaden från 1879 tillvara och marmoreringsmålningen återskapades. Vidare gjordes en större renovering av Magnussonorgeln från 1972. Den renoveringen gjordes av Grönlunds orgelbyggeri och avslutades 2011. Orgeln fick därmed 66 stämmor, fem manualer och 4 569 ljudande pipor och är därmed Västsveriges största kyrkorgel.

Kororgeln i närheten av centralaltaret är en Grönlundorgel från Gammelstad.

Foto: Per Berggrén

Predikstolen

Predikstolen, liksom högaltaret och biskopsbänken, skapades vid omgestaltningen 1792-1795. Dess gestaltning ger uttryck för evigheten genom klotet, korset som talar om segern över döden, duvan som är symbolen för den heliga Anden. Bibelordet betonar prästens uppgift att förmedla Guds ord, lagens tavlor med sina krav har uppfyllts av Jesus Kristus och de omsluts av olivkransen, symbolen för evigt liv. De fem rundlarna på predikstolen och dess tak är symboler för Jesu fem sår och pinjekotten längst ned betecknar liv.

 

 

Foto: Per Berggrén

Tympanonreliefen

ovanför dörrarna som leder in i kyrkorummet har temat Kristus i mänsklighetens historia. 33 små bilder med religiösa motiv, många med anknytning till Värmland, omger Kristusmonogrammet.

Om Karlstads domkyrka

Karlstads domkyrka är stiftskyrka och i Karlstads centrum. Det är en vitputsad stenkyrka och stor och ljus inuti. Domkyrkan är öppen varje dag så du är alltid välkommen in.

Karlstads domkyrkoförsamling

I domkyrkoförsamlingen finns Karlstads domkyrka och Vikenkyrkan. Varmt välkommen till gudstjänster, konserter, mötesplatser och gemenskap för alla åldrar!

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.