Vardagsbild på barn, förälder och en person till. Ett kors med texten Dit du går går också jag
Foto: Magnus Aronsson IKON

Ditt medlemskap

Läs mer om vad ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär.

Som medlem i kyrkan bidrar du till...

 • fritidsverksamhet för barn och ungdomar och ett rikt musikliv med olika typer av körer.
 • mötesplatser för flyktingar, ensamma och sjukskrivna och jourhavande präst nattetid.
 • att människor kan få stöd och samtal vid personliga kriser och katastrofer, enskilt eller i grupp.
 • att kyrkobyggnaderna bevaras och att kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.
 • att Svenska kyrkans internationella arbete kan arbeta för en rättvisare värld.

Och mycket mer...

Som medlem är du med och bidrar till att Svenska kyrkan kan vara en god kraft i samhället.

I Karlstads församlingar finns gemenskapen nära för både vardag och högtid, för glädje och sorg, för den som deltar ofta och för den som kommer sällan.

Det är kyrkans medlemmar som genom sin kyrkoavgift gör verksamheten möjlig.

Svenska kyrkan är en förtroendemannaorganisation så alla medlemmar kan vara med och påverka det som händer.

Som medlem kan du gifta dig och bli begravd kyrkligt.

Dopet - ett val

Du behöver inte vara döpt för att vara medlem. Men du kommer att få ett erbjudande om att bli döpt.

Alla kan vara med

Kyrkoavgiften betalar alla verksamhetskostnader för grupper och verksamhet så att alla ska kunna vara med - oberoende hur privatekonomin ser ut.

Ge det du kan

I kyrkan kan du lämna en frivillig gåva när det serveras fika, soppa eller liknande. Den gåvan används till verksamheten du deltar i. Eftersom man ger efter förmåga kan ditt bidrag betala fika för de som inte har att ge. Och när du inte har kan någon annan betala för dig.

Du är alltid välkommen

Visste du att alla alltid är välkomna till kyrkan? Oavsett om du är medlem eller
inte kan du alltid höra av dig eller komma dit. Medlemskapet är inget villkor för att vara med i verksamheten.

Samtidigt är våra medlemmars pengar det som gör att vi kan ha kyrkorna öppna och välkomna alla som vill komma. Tacksamheten är stor för varje medlem som vill vara med.

Det är tillsammans som vi kan vara en god kraft för våra medmänniskor. Genom att hjälpa varandra kan vi göra världen till en bättre plats.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Vad får jag för kyrkoavgiften?

Medlemskapet betyder mycket för många. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och det är medlemmarna som gör att kyrkan kan vara närvarande över hela världen. I Karlstad, i Sverige och i många andra länder.

Tack vare alla medlemmars stöd kan Svenska kyrkan...

 • besöka människorna på Karlstads olika äldreboenden regelbundet.
 • hjälpa barn med läxorna efter skoldagens slut.
 • stötta barn och vuxna i sorg genom samtal genom "Familj och sorg".
 • föra kyrkans traditioner vidare till kommande generationer.
 • stötta människor i kris genom Samtalsakuten och Krismottagning för män.
 • ge barn som växer upp i närheten av missbruk möjlighet att träffa andra i samma situation genom Hopptornet.
 • servera fika och soppa för en liten peng där samvaron och samtalet behövs som mest.
 • producera och dela ut tidningen Kyrknytt till alla hushåll i Karlstad fyra gånger om året.
 • erbjuda över tusen barn och vuxna att komma till gemenskapen i en kör varje vecka.
 • kan människor som behöver någon att prata med under natten ringa Jourhavande Präst (via 112).
 • fira flera gudstjänster varje vecka, med stor variation.
 • erbjuda musikgudstjänster, musikaliska program och konserter oftast utan kostnad.
 • bevara kulturen och historiken i våra vackra kyrkobyggnader.
 • prata om livet, tron, relationer och mycket annat med högstadieungdomar under konfirmationstiden.
 • genomföra begravningar, vigslar och dop - och naturligtvis hjälpa till med planeringen innan.
 • skapa mötesplatser för föräldrar och deras barn.
 • finnas på plats på Karlstads universitet och möta studenterna i deras vardag.

Tack för att du gör det möjligt!