Digitalt: babyrytmik via Zoom

Vill du vara med på Babyrytmik via Zoom? För dig och din baby upp till drygt 1 år. Fredagar kl 13.30 med start 26 mars.

Rytmiken sänds från Vikenkyrkan med kantor Ewa Strömner Rudander.

Är du intresserad, men åldern passar inte? Eller har andra funderingar? Välkommen att höra av dig med frågor och anmälan till Ewa, ewa.stromnerrudander@svenskakyrkan.se telefon: 070-630 22 46. Välkommen!