Tittar uppåt mot trädtoppar och ser den blå himlen.

Diakoni - stöd och mötesplatser

Till Väse-Fågelviks församling är du välkommen i alla skeden av livet. Vår diakonala verksamhet innefattar såväl mötesplatser som samtalsstöd, samtalsgrupper och stilla stunder i kyrkorummet. Kärleken till medmänniskan står i centrum i allt diakonalt arbete och ofta handlar det just om att möta varandra i utsatta livssituationer.

Mötesplatser

Våra mötesplatser syftar till att motverka isolering och utanförskap och främjar vänskap och tillhörighet. De utgör ett viktigt förebyggande diakonalt arbete. Exempel på gemenskapsskapande verksamheter i församlingen är bl a Mariaträffen, soppluncher, arbetskretsen, sommarcafé, öppen förskola och barnrytmik. Dessa mötesplatser är öppna för alla. Alla är varmt välkomna.

Individuell omsorg

Här hittar du en samtalspartner. Ibland tar livet oväntade vägar och vi ställs inför frågor som man kan behöva samtala med någon om. De själavårdande samtal vi erbjuder kan ske i ett samtalsrum i Mariagården, sockenstugan i Väse eller under hembesök. Det kan gälla engångssamtal, eller en serie av möten med en och samma person, som man har kontakt med en längre period. De som finns tillgängliga för samtal är diakon och präster i församlingen. Tystnadsplikt gäller vid samtliga samtal. Inget som sägs blir nedtecknat i journaler.

Pedagogisk diakoni

Har du haft frågor du gått ensam med som du velat dela med andra? Fann du ett sammanhang att ta upp dem i? Bibelns texter berör livet och existensen och är ett bra underlag för samtal där vi kan lära av varandra. Under pandemin har vi varit tvungna att pausa vår samtalsgrupp men hoppas kunna återuppta den så fort som möjligt.

Kyrkorummet

Våra vackra kyrkor, Östra Fågelviks kyrkaa och Väse kyrka, fyller en diakonal funktion. Här finns plats för återhämtning, en rastplats under din livsvandring. I ord och bön, i sång och tystnad och i det regelbundna nattvardsfirandet får du möjlighet att lägga av dig bördor och bekymmer och fylla på dina inre förråd.

Två män samtalar i kyrkbänken.

Omsorg och stöd

Här hittar du en samtalspartner. Ibland tar livet oväntade vägar och vi ställs inför frågor som man kan behöva samtala med någon om.