En kvinna bär en liten flicka som klappar händerna.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Det betyder dopet

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna.

Dopet är en helig handling som innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj.

Du behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns och det är aldrig för sent för att döpas. 

I dopet bekräftas att vi har en plats i Guds stora gemenskap. Där behövs alla, liten som stor, och har en speciell uppgift att fylla. Genom dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan.

När vi går fram till dopfunten, som vuxen eller barn, påminner vi varandra om att Gud bär oss. Och alltid kommer att göra det.

Döpa nu eller senare i livet

Numera är det genom dopet som man tas upp som medlem i Svenska kyrkan och därmed den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn som har föräldrar som tillhör församlingen får en inbjudan om att låta döpa sitt barn. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Men dopen kan också ske senare i livet.
Om man som förälder vill vänta med dopet kan man meddela församlingen att barnet ska tillhöra Svenska kyrkan utan dop. Även som vuxen kan man tillhöra kyrkan utan dop. Är du vuxen och vill döpa dig ordnar vi självklart det!

 

VISSTE DU DET HÄR OM DOPET?

  • Ett dop kan ske på många platser. I kyrkan,  hemma, utomhus eller på ett sjukhus. Dopet kan ske i en söndagsgudstjänst eller i en dopgudstjänst.
  • Dopfamiljen kan vara delaktig i planerande och genomförande av dopgudstjänsten. 
  • En fadder är en viktig vuxen vid sidan av föräldrarna. Någon som är ett stöd och har omsorg om sitt fadderbarn.
  • Att bli fadder till ett dopbarn är en viktig uppgift. Vem som helst kan bli fadder, bara man är döpt.
  • Dopklänningen är lång för att det är en symbol för den kristna tron som vi får växa i. 
  • Vattnet i dopfunten symboliserar livet. Ingen av oss klarar sig utan vatten. Inget vatten - inget liv. Därför döper vi i vatten. För att vi ska förstå att Gud är med genom hela livet och efteråt.
  • Dopljuset är en symbol för att vi aldrig går genom livet ensamma, hur livet än blir. Gud är alltid med. Tänd det på årsdagen av dopet. När det är slut hämtar du ett nytt i kyrkan.