Västerstrandskyrkans Café

Pausat tills vi får klartecken om att öppna igen.

Västerstrandskyrkans café öppnar igen när vi klartecken om att det är möjligt.