Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon:+46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bönevandring mellan domkyrkans fönster

Fönstrens bibelord och bönerna vill ledsaga Dig runt i domkyrkan med början i fönstret ovanför altaret i Uppenbarelsens kapell i södra korsarmen.

"Den enfödde sonen som är i faderns sköte han har kungjort vad Gud är." Joh 1:18

Bön
Herre uppenbara vem Du är för mig
så att jag får uppleva Din storhet
Din kärlek och Din avsikt med mitt liv.

Uppenbarelsens fönster

"Han är försoningen för våra synder, ja icke allenast för våra utan ock för hela världens." 1 Joh 2:2

Bön
Herre lyft av mig all synd och skuld
för Jesu Kristi försonings skull.
Uppenbara försoningens rikedom
för en trasig och skuldtyngd värld.

Försoningens fönster

"Den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus vår herre." Rom 6:23

Bön
Tack för nådegåvan
att redan här på jorden
få äga det eviga livet.
Det ger mig mod, kraft och hopp.

Det eviga livets fönster

"Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år om det bliver långt." Ps 90:1

Bön
Tack för att livet är mig givet.
Tack för att jag får ta emot dess dagar och år,
sorger och glädjeämnen tillsammans med Dig.

Vårt livs fönster

"Den som syndar, han skall dö." Hes 18:2

Bön
Du vet allt om mig
av trasighet och otillräcklighet.
Förbarma Dig över mig.

Sanningens fönster

"Min själ törstar efter Gud efter den levande guden." Ps 42:3

Bön
Släck min törst efter Dig.
Låt mig få förundras över Din gränslöshet,
omslutas av din närhet
och leva i evighet hos Dig.

Längtans fönster

I anledning av 400-års jubileet av Uppsala möte 1993, som firades i hela Svenska kyrkan, publicerades häftet  ”Bedjare i Karlstads domkyrka” och därifrån är bönerna hämtade.