Ditt medlemskap betyder mycket för många

Tack vare våra medlemmar kan vi hjälpas åt att göra världen till en bättre plats. Vare sig det gäller barngrupp, körkonsert, socialt arbete med hemlösa, bibelgrupper, café eller sopplunch är du viktig. Det är genom varje möte vi förändrar världen.

Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. 

Du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder oavsett om du är medlem eller ej. Men det är tack vare våra medlemmar som vi kan fortsätta vårt arbete i Karlstad. Genom kyrkoavgiften du bidrar med som medlem är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. Arbete som utförs av både anställda och många fina frivilliga.

Vardagsbild på barn, förälder och en person till. Ett kors med texten Dit du går går också jag

Ditt medlemskap

Läs mer om vad ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär.

Kyrkan står för...

Läs om de viktigaste kärnpunkterna som Svenska kyrkan står för.

Vad får jag för kyrkoavgiften?

Medlemskapet betyder mycket för många. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och det är medlemmarna som gör att kyrkan kan vara närvarande över hela världen. I Karlstad, i Sverige och i många andra länder.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.