Bibel- och samtalsgrupper

Människornas berättelser som samlats i bibeln, samtalet kring texter, bönerna för världen och varandra. Hoppas du hittar en plats där dina tankar kan få plats - där du kan lära känna nya tankar, texter och människor.

Två olika par glasögon ligger på en bibel.

Bibelsamtal i Vikenkyrkan

Välkommen på bibelsamtal. Tillsammans läser vi ur Markusevangeliet, ca ett kapitel varje gång. Inga förkunskaper krävs. Vi bjuder på fika. Varannan tisdag 14-15.30 (jämna vekor). Ledare: Malin Holmberg. Start 6 februari. Avslut 11 juni.