Nyeds kyrkogård
Foto: Ulrika Lindborg

Lär dig mer om kyrkogårdarna i bevarandeplanen

Vill du veta mer om kyrkogårdarna? I bevarandeplanen samlar vi det allra mesta som är värt att veta. Läs intressant fakta om området, gravstenar, minnesmärken och kulturhistoria. NYHET: Nu finns bevarandeplanerna för Väse och Östra Fågelviks kyrkogårdar också på plats.

För att bevara allt på våra kyrkogårdar som är av kulturhistoriskt värde, görs inventeringar av gravar, murar, växtlighet, ja allt som kan vara intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Inventeringarna resulterar i bevarandeplaner, som ska redovisa hur kyrkogårdarna ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskas och deras karaktär inte förvanskas.

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen (KRFS 2012:2) ska det finnas en vård-och underhållsplan för kyrkor, kyrktomter och begravningsplatser som är skyddade enligt kap. 4 kulturmiljölagen (1988:950). 

Arbetet med inventeringarna har utförts av antikvariska konsulter och en arbetsgrupp från pastoratet bestående av tjänstemän och förtroendevalda. Det har resulterat i bevarandeplaner för respektive kyrkogård.

Kyrkorådet antog 2022-01-31 bevarandeplanen för Västra och Östra kyrkogården och 2023-01-30 för Nyed och Älvsbacka kyrkogård. Under de närmaste åren kommer alla kyrkogårdar i pastoratet att få bevarandeplaner. Arbetet med Väse och Östra Fågelviks kyrkogårdar har precis påbörjats.

Har du frågor kontakta kyrkogårdsmästare Malin Lundquist på 054-14 19 00.