Foto: Anna Lindberg

Begravningsplatser

Här hittar du information om begravningsplatserna Västra, Östra, Rud, Mosaiska, Östra Fågelvik, Väse, Alster, Nyed och Älvsbacka. Du kan också läsa om minneslundar och askgravlundar.

Inom Karlstads Pastorat finns nio begravningsplatser:

Västra, Östra, Rud, Mosaiska, Östra Fågelvik, Väse, Alster, Nyed och Älvsbacka.

Om du har några frågor om begravningsplatserna ringer du till expeditionen 054-141460.

Ruds kyrkogård

Adress: Mossgatan 22, 65466 Karlstad. Här finns också den Mosaiska begravningsplatsen.

Västra kyrkogården

Västra & Östra kyrkogården

Adress: Rudsvägen 1, Karlstad

Väse kyrkogård

Adress: Kungsbacka 231, Väse

Alsters kyrkogård

Adress: Alsters Kyrkby 219, Karlstad

Nyeds kyrkogård

Adress: Kyrkvägen 1, Molkom

Älvsbacka kyrkogård

Adress: Älvsbacka kyrka 310, Molkom

Östra Fågelviks kyrkogård

Östra Fågelviks kyrkogård

Adress: Östra Fågelvik 210, Karlstad

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Det är en högtidligt stund för tankar, minnen och avsked.

Minneslundar och askgravlundar