Foto: Anna Lindberg

Begravningsplatser

Inom Karlstads Pastorat finns nio begravningsplatser:

Västra, Östra, Rud, Mosaiska, Östra Fågelvik, Väse, Alster, Nyed och Älvsbacka.

Om du har några frågor om begravningsplatserna ringer du till expeditionen 054-141460.