Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Det är en högtidligt stund för tankar, minnen och avsked.

En begravning kan hjälpa oss att komma vidare. Det är en högtidligt stund för tankar, minnen och avsked. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Man vill göra något, genast. Eller man blir handlingsförlamad. Ett genomgående råd är att ta det lugnt. Det finns tid att landa, det är inte bråttom. Att en person som står oss nära avlider är en av de största sorgerna vi kan drabbas av.

En ceremoni av kärlek

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. 

Ett personligt avsked

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en särskild präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Samtalsstöd

Ta gärna kontakt med din församling för praktisk hjälp eller samtalsstöd under sorgearbetet. Präster och diakoner är vana att hjälpa människor i svåra situationer och båda två har tystnadsplikt.

Vill du skicka en sista hälsning?

Att visa sitt deltagande i sorgen kallas mer formellt för kondoleans eller minneshälsning. Vanligtvis kan man skicka en kondoleans så snart man fått kännedom om sorgen. Man kan ringa eller skicka ett kort eller en blomma. Det är viktigare att man hör av sig än vad man skriver. Använd gärna vardagliga ord i din hälsning.

Många väljer att skicka en minneshälsning, kondoleans, till begravningen av en person man känt. Hör av dig till församlingsexpeditionen 054-14 14 00 så hjälper vi dig att skicka din hälsning till den kyrka där begravningen hålls. Du kan också skicka en minneshälsning via vår hemsida. Klicka här för att beställa en kondoleans via webben.

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Här hittar du kontaktuppgifter till Karlstads begravningsombud.