Foto: Marcus-Gunnar Pettersson/Speja förlag

Filmade berättelser ur Barnens Bästa bibel

Välkommen att vara med på digitala bibelberättelser, bön, pysseltips, lektips och sång. För alla 6-12 år. Du är välkommen att hämta en egen bibel och följa med i berättelserna hemma. Här finner du länken!

BERÄTTELSER UR BARNENS BÄSTA BIBEL & BARNENS BÄSTA SAMLINGAR 
Välkommen att vara med på Barnens bästa samlingar som du hittar här på hemsidan. Det blir bibelberättelse, bön, pysseltips och ibland lektips och sång.

Samlingarna är ungefär 20 minuter långa och vänder sig i första hand till dig som är ca 6-12 år. De hör ihop med Barnens bästa bibel. Du är välkommen att hämta en egen bibel och följa med i berättelserna hemma. 

Kontakta pedagog Charlotte Moberg: 076-766 19 57 eller charlotte.moberg@svenskakyrkan.se

Berättelser ur Barnens Bästa Bibel 
Del 6: Noomi och Rut. David och Goliat. 

Berättelser ur Barnens Bästa Bibel.
Julevangliet. 

Berättelser ur Barnens Bästa Bibel 
Del 5: Mose

Berättelser ur Barnens Bästa Bibel
Del 4: Josef i brunnen. Josef tyder drömmar. Josefs bröder i Egypten.

Berättelser ur Barnens Bästa Bibel. 
Del 3: Sara, Hagar och Abraham. Jakob och Esau. Jakobs dröm.

Berättelser ur Barnens Bästa Bibel. 
Del 2: Noa, Babels torn. 

Berättelser ur Barnens Bästa Bibel.
Del 1: Skapelsen, Ormen, Kain och Abel.

Barnens Bästa Samlingar
Del 10: Spindelns berättelse och Mat åt alla.
Sidan 202-213 i Barnens Bästa bibel.

Barnens Bästa samlingar.
Del 9: En hjälpsam samarier och en förlåten kvinna.
Sidan 196-201 i Barnens Bästa bibel.

Barnens Bästa samlingar.
Del 8: Fåret och sonen som kom bort.
Sidan 188-195 i Barnens Bästa bibel.

Barnens Bästa Samlingar.
Del 7: Jesus och barnen och Martas berättelse.
Sidan 174-187 i Barnens Bästa Bibel.

Barnens Bästa Samlingar.
Del 6: Tomas och Emmausvandrarna.
Sidan 248-259 i Barnens Bästa Bibel.

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 5: Långfredagen och Påskdagen. 
Sid 224-247 i Barnens bästa bibel.

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 4: Palmsöndagen och Skärtorsdagen. 
Sid 214-221 i Barnens bästa bibel.

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 3: Jesus döps och samlar lärjungar.
Sid 166-173 i Barnens bästa bibel.

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 2: Jesus 12 år.
Sid 162-165 i Barnens bästa bibel.

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 1: Jesus föds.
Sid 8-25 i Barnens bästa bibel