Foto: Marcus-Gunnar Pettersson/Speja förlag

Barnens Bästa Samlingar

Välkommen att vara med på Barnens bästa samlingar! Det blir bibelberättelser, bön, pysseltips, lektips och sång. För alla 6-12 år. Du är välkommen att hämta en egen bibel och följa med i berättelserna hemma. Till en del samlingar finns också pysselpåsar att hämta. Varannan vecka kommer det en ny samling. Här finner du länken!

BARNENS BÄSTA SAMLINGAR
Under vårterminen har vi inga Pysslingar, Miniorer, Kreativa klubben eller barnkörer. I stället är du välkommen att vara med på Barnens bästa samlingar som du hittar här på hemsidan. Det blir bibelberättelse, bön, pysseltips och ibland lektips och sång.

Samlingarna är ungefär 20 minuter långa och vänder sig i första hand till dig som är ca 6-12 år. De hör ihop med Barnens bästa bibel. Du är välkommen att hämta en egen bibel och följa med i berättelserna hemma. Till vissa samlingar finns också pysselpåsar att hämta. Vi planerar att lägga upp nya samlingar varannan vecka under våren.

Vi som har utformat samlingarna arbetar i Karlstads pastorat, i Hagfors pastorat och på Karlstads stiftskansli. Samlingarna på Västerstrands församlings hemsida spelas in i Västerstrandskyrkan.

Vill du ha mer information om samlingarna, eller vill du få Bibel och pysselpåsar?
Vill du skicka in en text eller teckning om ”Dagens tanke”?
Kontakta pedagog Charlotte Moberg: 076-766 19 57 eller charlotte.moberg@svenskakyrkan.se

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 3: Jesus döps och samlar lärjungar.
Sid 166-173 i Barnens bästa bibel.

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 2: Jesus 12 år.
Sid 162-165 i Barnens bästa bibel.

Barnens Bästa Samlingar. 
Samling 1: Jesus föds.
Sid 8-25 i Barnens bästa bibel