Barn och ungdom Väse-Fågelvik

Välkommen till våra körer, barngrupper, rytmik, öppen förskola med mera!

Vi är igång och anpassar vår barn- och ungdomsverksamhet så att vi kan genomföra den på ett säkert och anpassat sätt under hösten. Därför blir vissa terminsstarter senarelagda och vissa verksamheter byter dag eller ändrar form.

 

Vi tycker det är viktigt att barnen lär känna Gud och kyrkan och det kan vi uppnå genom att berätta ur Bibeln, främst om Jesus, men också om Skapelsen och naturen. En del av barn- och ungdomsarbetet är också i familjegudstjänsten, som vi bjuder in till några gånger om året. Hela familjen är då välkommen att samlas i kyrkan och dela gudstjänstgemenskapen med andra, små och stora, unga och gamla.

Konfirmation

Pastoratet håller gemensam konfa under rubriken "mersmak" Läs mer om stadens andra konfirmationsgrupper här.

Unga konfirmandledare

Träffas på olika tider och åker på utbildningar. Läs mer om kurserna för unga ledare här.

Stina Wennberg

Karlstads pastorat

Församlingspedagog, Väse-Fågelviks församling