Foto: Ia Ojala

Barn och ungdom, Alster-Nyed

Öppen förskola, spädbarnsrytmik och mycket annat.

Musiklek

Vår pedagog Ia Ojala, tfn. 054-14 15 14 har hand om spädbarnsrytmiken, barn och ungdomsgrupperna i Alsters församlingshem i Ulvsby och Solstrålarna i Molkom. Hon jobbar även med konfirmander och Unga ledare.

Inger Billinger, tfn. 054-14 15 11 är vår pedagog i Nyeds församlingshem, Molkom. Där har hon hand om spädbarnsrytmiken, öppna förskolan och ungdomsgruppen, konfirmander, unga ledare samt vuxenverksamheten, Mitt i Livet. I Alsters församlingshem ansvarar hon för Öppen förskola och Sköna onsdagar.

Eva Enders, tfn. 054- 14 15 09, vår kantor som arbetar huvudsakligen i Alsters kyrka har hand om barnkören Korallerna, Musiklek och Ungdomskören samt Alsters Kyrkokör.

Anna Rydberg, tfn 054-14 15 07, är en av våra kantorer som huvudsakligen arbetar i Nyeds kyrka och med barn och ungdomskörerna samt vuxenkörerna Solsångarna och Nyeds kyrkokör.

Välkommen!