Att lämna synpunkter på verksamheten

En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.

Så här hanterar vi klagomål 

En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.  Förskolan Änglagården använder vi följande modell:

  1. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs.
  2. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig förskolechef eller rektor. Lämna in ditt klagomål via blanketten nedan, finns på vår hemsida och på förskolan. Svar inom 1-2 veckor.
  3. Om klagomål fortfarande kvarstår kontaktar du Kristina Traulsen representant för huvudman, Karlstads pastorat på 054-14 14 17.
  4. Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål kontaktar du kvalitetsstrateg för förskolan i Karlstads kommun på 054-540 34 20. Du kommer att kontaktas så snart som möjligt, dock senast inom två veckor.

Förskolechef
Lise-Lotte Thörnqvist
lise-lotte.thornqvist@svenskakyrkan.se
054-14 14 26