Året på kyrkogården

Här kan du läsa mer om vad som händer på kyrkogården under alla årets månader.

Vårstädning

Under april startar vi med att göra fint på våra kyrkogårdar. Samtliga gravplatser, oavsett skötsel, städas från ris, kransar och gravljus. 
Personliga prydnader som inte är komposterbara lämnas på gravplatsen. Prydnader gjorda av glas tar gravrättsinnehavaren bort själva, då de kan utgöra en säkerhetsrisk för vår personal.

Vårplantering

I slutet av april planterar vi vårblommor på gravplatserna efter beställning från våra kunder. 

Sommarvatten

Under april/maj sätter vi på sommarvattnet. Exakt när beror på när temperaturen tillåter. Håller frosten i sig ställer vi ut vattentunnor tills vi kan sätta på vattnet.

Sommarplantering

I juni ersätts vårblommorna av sommarblommor, på de gravplatser där det är beställt.

Sommarskötsel

Under sommarmånaderna pågår klippning, trimning, ansning, rensning och vattning.

Höststädning

Växtsäsongen går mot sitt slut och hösten startas upp med att löv städas bort.
I månadsskiftet september/oktober plockar vi bort sommarblommorna och planterar ljung, på de gravplatser där det är beställt.

Avstängning sommarvatten

I oktober/november stängs sommarvattnet av, beroende på temperatur. Vattentunnor ställs ut.

Allahelgona

Inför allahelgonahelgen placeras tovor och kransar ut på de gravplatser där det beställts och ljus tänds för de som önskar det.

Vinter

Så snart det intensiva arbetet med lövhantering har avslutats, går vi in i ett nytt skede på kyrkogården. Nu läggs fokus på beskärning av träd och buskar, renovering av bänkar och staket, och sist men inte minst på snöröjning. Allt för att besökare ska kunna ta dig fram tryggt och säkert på kyrkogården.

Avvikelser kan förekomma.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor:
054-14 14 60, karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/kyrkogarden

Klicka på bilden för att ladda ner årshjulet