Om Älvsbacka kyrka

Älvsbacka kyrka ligger vid sjön Östra Örtens strand fem mil norr om Karlstad. Den är av tegel med putsade väggar och har skiffertak. Den är intim och har god akustik.

Adress: Älvsbacka Kyrka 310, skyltat från väg 240 nära Molkom
Sittplatser: Maximalt antal personer som får vistas i kyrkan samtidigt, inklusive personal, är 149 st. Rum för förberedelser finns i sockenstugan.
Instrument: Orgel på läktaren och flygel i koret
Ljudanläggning: Ljudanläggning med möjlighet till tal och sång. Vi får inte spela streamad musik (Spotify finns numera bara för privatpersoner och får inte användas i offentlig miljö), däremot spelar vi gärna musik från original-CD. 
Lokal för dopfest: I sockenstugan finns porslin, bestick, glas, uppläggningsfat, stor kaffebryggare, kaffetermosar, kyl, frys, diskmaskin snabbgående, barnstolar finns.
Övrig info: Nyckel hämtas på pastorsexpeditionen i Molkom.
Uthyrning: Kontakta expeditionen  054-14 14 00
Kontaktperson: Kyrkvaktmästare Lars Johansson, tfn. 054-14 19 18

Panorama - se kyrkan som om du var där

Klicka på bilden för att öppna panoramat.

Klicka på bilden för att öppna panoramat.

Älvsbacka kyrka är pastoratets yngsta landsbygdskyrka och har en intim karaktär med mycket god akustik som lämpar sig väl för musikgudstjänster. 

Här finns tystnaden och stillheten i mycket vacker miljö. Här finns möjligheten att bryta stressen och finna den inre vilan, på bekvämt avstånd från staden. I Älvsbacka kyrka firas ofta musikgudstjänter vid helgsmål på lördagkvällen. Under sommartiden söker sig många ut till avskildheten och naturnärheten vid Älvsbacka kyrka.

Kyrkohistoria

Den kyrka som idag finns i Älvsbacka är den andra i ordningen. Den ligger där Lersjön mynnar ut i Östra Örten, på samma plats som den gamla byggnaden. Det var ett kapell som byggdes på begäran av brukspatron Henrik Kolthoff. Det invigdes 1731. 1822 renoverade man kapellet. Strax efter tog tankarna om en kyrka i sten fart och man startade en kassa för kyrkbygget.

1922 fick man klartecken till att bygga den nya kyrkan. Kapellet revs och kyrkan byggdes på samma plats. Kyrkan är av tegel med putsade väggar. Taket gjordes brant och fallande och kläddes med skiffer. Storlek och form är i stort sett samma som det tidigare kapellet. Kyrkan invides 1924.

Altartavlan är skapad av Gunnar Torhamm och kom till Älvsbacka samtidigt som den nya kyrkan byggdes 1924. Bibelspråket "Jag är vinträdet, I ären grenarna" ligger bakom formen på altartavlan. Motivet ska föreställa Kristus omgiven av de tolv apostlarna. På kyrkans södra vägg kan man se den gamla altartavlan, en oljemålning av Kristi korsfästelse (Peter Mård, Karlstad, mitten av 1700-tal).

Den kyrkomur som omgärdar delar av kyrkogården kom förmodligen till i mitten av 1700-talet. Dagens kyrkogård ligger på ungefär samma plats som den gamla låg, dvs till största delen söder om kyrkan.