Foto: Anna Lindberg

Alsters kyrkogård

Adress: Alsters Kyrkby 219, Karlstad

Se dig omkring på Alsters kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavyn över kyrkogården. Klicka dig mellan platser på kartan och se dig omkring. Bilderna är tagna i september 2017.

Minneslunden i Alster

Under året 2017 kommer växter att bytas ut i Minneslunden. Dagens växter har blivit överåldriga och ogräs har tagit över stora delar av planteringarna. Platsen är idag mörkare än när den anlades och det är därför mer lämpligt med växter som bättre tål skugga. I samråd med Länsstyrelsen har vi tagit fram lämpliga växter för platsen. 

 

Historia om Alsters kyrkogård

Läs historiken kring Alsters kyrkogård

Foto: Louise Albrecht