Foto: Anna Lindberg

Alsters kyrkogård

Adress: Alsters Kyrkby 219, Karlstad

Minneslunden i Alster

Under året 2017 kommer växter att bytas ut i Minneslunden. Dagens växter har blivit överåldriga och ogräs har tagit över stora delar av planteringarna. Platsen är idag mörkare än när den anlades och det är därför mer lämpligt med växter som bättre tål skugga.

I samråd med Länsstyrelsen har vi tagit fram lämpliga växter för platsen.

Kyrkogårdsförvaltningen