Om Alsters kyrka

Alsters kyrka är en av våra kyrkor som många väljer för vigslar och begravningar. Det är en röd korskyrka i trä där tornet sitter mitt på kyrkan. Den är ljus och rymlig inuti och fungerar bra för stora och små sällskap.

Adress: Alsters Kyrkby 220, Karlstad, skyltat från väg 63.
Sittplatser: Maximalt antal personer som får vistas i kyrkan samtidigt, inklusive personal, är 300 st. Det finns en brudkammare för förberedelser och toalett.
Instrument: Orgel på läktaren och digitalflygel i koret.
Ljudanläggning: Ljudanläggning med möjlighet till tal och sång. Vi får inte spela streamad musik (Spotify finns numera bara för privatpersoner och får inte användas i offentlig miljö), däremot spelar vi gärna musik från original-CD. 
Lokal för dopfest: I församlingshemmet finns 7 st barnstolar, porslin, glas, bestick uppläggningsfat, kaffebryggare, vattenkokare, kaffetermosar, grytor. I den mindre sockenstugan finns 2 st barnstolar, porslin, bestick, uppläggningsfat, kaffebryggare, vattenkokare, kaffetermosar.
Uthyrning: Kontakta expeditionen 054-14 14 00
Kontaktperson: Kyrkvaktmästare Lars Johansson, tfn. 054-14 19 18

Panorama - se kyrkan som om du var där

Klicka på bilden för att öppna panoramat.

Klicka på bilden för att öppna panoramat.

Kyrkohistoria

Den kyrka som idag finns i Alsters socken är nummer två i ordningen. Den första kyrkan kan mer jämföras med ett kapell. Det finns inga uppgifter om när den första kyrkan uppfördes, men antagligen är det samma som finns omnämnd i jordeboken 1540. 1643 byggdes kyrkan ut, men det dröjde inte länge förrän kyrkan ändå blev för liten.

På en sockenstämma 1692 kom en förfrågan till Alsters församlings-medlemmar om de ville bygga upp en ny kyrka. Förfrågan togs välvilligt emot.

Den nya kyrkan invigdes 1696

Alster kyrka är en korskyrka i trä, och ansågs på den tiden vara ganska stor. Såsom kyrkan var byggd från början kan man säga att den bestod av fem stycken fyrkanter á 11 meter. Att kyrkan fick just de här måtten kan ha att göra med att 11 meter var en normal stocklängd. Till skillnad från många andra kyrkor har tornet placerats mitt på kyrkan. Detta fick till följd att innertaket inte kunde ”himblas”, utan fick göras plant. Alsters kyrka är som många andra kyrkor från den här tiden klädd med rödmålade spån. Anders Rank från Filipstad fick uppdraget att basa över kyrkbygget som i sin helhet kostade 1000 daler silvermynt. 

Interiör

Läktare

Numera finns det en läktare i kyrkan, vilken orgeln är placerad på, men så har det inte alltid varit. Det har nämligen funnits en till läktare som var placerad framme i koret mittemot predikstolen, även denna användes till orgelläktare. Den gamla läktaren var kvar en bit in på 1900-talet, trots att orgeln byttes ut 1884 och den nya orgeln placerades på den bakre läktaren.

Klockor

Alsters kyrka har två klockor. Storklockan är daterad till 1585 och blev omgjuten 1915 av K.G. Bergholtz & Co, Stockholm. När lillklockan är tillverkad finns inga uppgifter på, men 1823 blev den omgjuten av Lars Bremer i Örebro.

Kyrkogården

Liksom många andra kyrkogårdar har även Alsters kyrkogård utvidgats ett flertal gånger. De flesta utvidgningarna har skett norr och öster om kyrkan. Kyrkogårdsmuren är uppförd av murmästare Olof, Döhle, 1719. Även den har vid flera tillfällen restaurerats och byggts om. 1994 fick Alsters kyrkogård en minneslund, ritad av Tord Näslund.

Orgel

Den första orgeln kom till kyrkan 1832 och hade sex stämmor. Den placerades på en liten läktare framme i koret mittemot predikstolen. 1884 byttes orgeln ut mot den som finns idag. Den nya orgeln placerades på läktaren längstbak i kyrkan. Orgeln hade åtta stämmor och kom från E.A. Setterquist & son. 1959 byggdes orgeln om av Åkerman & Lund, Solna. Orgeln innehåller idag 17 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

 

Predikstol

Predikstolen är daterad till 1662, men kom inte till Alsters kyrka förrän 1704. Från början var predikstolen placerad i Väse kyrka, men då den församlingen skaffade sig en ny skänktes den gamla till Alsters kyrka. 1732 lät man Nils Mård, Karlstad, måla predikstolen. De vapensköldar som finns på predikstolens himmel hör till landshövding greve Eric Soop, Hammar. Det var han som skänkte predikstolen till Väse. De snidade figurerna som går att se föreställer i mitten Kristus omgiven av evangelisterna.

Altare

Altartavlan är av den typ som förekommer i många värmländska kyrkor, från omkring 1700. Man vet inte vem som har skapat den, men den är målad 1712, av mäster Israel Alexander Brun, Kristinehamn. Detta kostade 300 riksdaler, och det var Olof Kolthoff som betalde. I mitten på altartavlan kan man se Kristus på korset, med Maria och Johannes på sidorna. Utanför dessa kan man se Petrus till vänster och Paulus till höger. Den övre delen av altartavlan symboliserar Kristi uppståndelse, med Johannes Döparen till höger och Moses till vänster. De tre små figurerna allra högst upp på altartavlan symboliserar de tre kristna dygderna, från vänster är det hoppet, kärleken och tron. I kyrkan finns för övrigt symboler för fyra av de allmänna dygderna, två av dem finns på altaret utanför Moses och Johannes Döpare. Dessa är givmildheten och rättvisan, de två andra är vänskapen och hälsan.