Foto: Sandra Albertus

8. Instrument

Ett sådant här instrument finns i nästan alla kyrkor. Vad kallas det?

1. Spinett
X. Orgel
2. Harmonika