Foto: Alex & Martin /Ikon

11 december, 3:e advent

Be en bön. FÖRSLAG

Ta ett par minuter för att be en bön.
Det kan vara en färdig bön som du ber några gånger.
Det kan vara dina egna ord.
Du kan be tyst i huvudet eller med ord som talas.
Du kan skriva bönen på ett papper eller på bönewebben. Där kan du också läsa böner som andra har skrivit. 
Det måste inte vara så märkvärdigt. Det är samtalet med Gud som är det viktiga. Och Gud lyssnar oavsett vilja ord vi använder.

Här nedanför finns lite olika böner som du kan testa om du behöver förslag.

Olika böner att börja med

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
- Reinhold Niebuhr

---------------------------------------------------------------------

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

---------------------------------------------------------------------

Herre, gör mig till ett redskap för Din frid.
Där hatet gror, låt mig så kärlek,
där oförrätter begåtts, förlåtelse,
där misströstan råder, hopp,
där mörker utbreder sig, ljus,
där bedrövelse härskar, glädje.

O, Gudomlige Mästare,
tillstäd att jag icke må trakta lika mycket
efter att bli tröstad som att trösta,
att bli förstådd som att förstå,
att bli älskad som att älska,
ty det är i givandet som vi mottaga,
det är när vi skänka förlåtelse som vi blir förlåtna,
och det är genom döden som vi födas till evigt liv.
- Franciskusbönen

---------------------------------------------------------------------

Gud, ge oss jul,
inte en jul förstörd av jäkt,
inte en jul av bara julklappar och mat,
inte ens en jul av ljuslågor, stämning, minnen.
Ge oss en jul under Jesu ögon, med honom som bordsgäst,
i gestalten av en främmande vid vårt bord,
eller närvarande genom en sparbössa för nödlidande;
En jul med Jesus, osynlig men välsignande allt,
och därför med barnsligt glada skratt mitt i allvaret;
en jul med frid som världen inte kan ge,
den frid som övergår allt förstånd.
Gud, ge oss jul.

- Sven Danell

---------------------------------------------------------------------