Vill DU tala med någon?

Nyhet Publicerad Ändrad

Präst eller diakon i Svenska kyrkan Karlskrona eller Jourhavande präst 112

Gabriel Norrgård, kyrkoherde, 0703-34 36 43
Annika Melkersson, präst, 0731-58 75 89
Ann-Louise Trulsson, präst, 0768-87 31 62
Jenny Fogelström, präst, 0703-49 36 42
Glenn Sjöberg, präst, 0706-33 47 77

Kristin Lindström, diakon, 0706-38 47 28
Maria Olofsson, diakon, 0706-41 08 00