Vill DU tala med någon?

Präst eller diakon i Svenska kyrkan Karlskrona eller Jourhavande präst 112

Annika Melkersson, präst, 0731-58 75 89
Ann-Louise Trulsson, präst, 0768-87 31 62
Carina Wallace, präst, 0768-87 31 58
Glenn Sjöberg, präst, 0706-33 47 77
Jenny Fogelström, präst, 0703-49 36 42
Kristin Lindström, diakon, 0706-38 47 28
Maria Olofsson, diakon, 0706-41 08 00